T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı, Yeni Ekonomik Program kapsamında “Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini artırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile kurulan Türk Reasürans A.Ş., ikinci yılını geride bıraktı. “Sigortacılık sektörünün alanlarında uzman profesyonellerinden oluşan değerli ekibimiz ve hızlı, esnek, ortak aklı önemseyen yönetim anlayışımız sayesinde, vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda, başarılarla geçen iki yılı geride bıraktık. Küresel belirsizlikler döneminde, yerelden globale güvence ve değer sunduğumuz, Türk sigortacılık sektörüne her alanda değer katarken, uluslararası programlara reasürans ihraç ettiğimiz, aynı zamanda farklı görev ve sorumluluklar yüklendiğimiz, başarılarla dolu bir yıl oldu.” diyen Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, “Uluslararası dev projelerden, Türkiye’nin yarınını kıymetlendiren yapılara güvence kaynağı olduk. İlk 6 ayda 1 milyar TL’lik prim üretimiyle, 105 milyon TL kar elde ettik. Reasürans prim üretimi sektör payımız %41’e ulaştı. Planlı ve emin adımlarla büyüdük ve öz kaynaklarımızın toplam değeri 750 milyon TL ‘yi aştı.” dedi. DASK ‘ın ödeme kapasitesini 40 milyar TL ‘ye yükselttik. Zorunlu Afet Sigortası geliyor. “Halkımıza daha fazla güvence sağlamak adına, işleticisi olduğumuz Doğal Afet Sigortaları Kurumu ‘nun hasar ödeme kapasitesini 25 milyar TL ‘den 40 milyar TL ‘ye yükselttik. Ülkemizde sıkça yaşanmaya başlayan afetleri göz önünde bulundurarak, Zorunlu Deprem Sigortası ürününün kapsamını, sel başta olmak üzere genişletmeyi hedefledik. Sektör paydaşlarımızın da görüşlerini alarak Zorunlu Afet Sigortası çalışmalarına başladık.” Ayrıca, sigortacılık sektörünün en iyi yönetmesi gereken "deprem riski”nin etkin yönetimine katkı sağlamak için “Katastrofik Modelleme Yetkinlik Merkezi”ni kurduklarını ve yazılımlarını geliştirdiklerini belirten Selva Eren, “KOBİlerimiz için Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı yeniden yapılandırdık. Prim üretimini 3 kat, teminat tutarını 4 kat artırırken, ilk 6 ayda 6 milyar TL teminat sunduk. KOBİ'lerin finansmana ulaşmasında kolaylık sağlayacak, bankalara yönelik yeni bir devlet destekli alacak sigortası ürünü tasarladık. Bu sayede bankacılık sektörü ile sigortacılık sektörünü ortak bir amaç için bir araya getirmiş olduk. Özel Riskler Yönetim Merkezimiz tüzel kişiliğini kazandı; “Sigortacılığın Çözüm Merkezi” olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz.” dedi. Selva Eren sözlerine şöyle devam etti: “Tüm bu başarıların bir göstergesi ve hediyesi olarak, yeni alanlarda görevlendirilmeye devam ediyor, hem sigortacılık sektörüne hem de ülkemize daha da çok katkı sunmak için teşvik ediliyoruz. Bu bizi fazlasıyla gururlandırıyor. Ortaya koyduğumuz vizyonumuzu ve gelecek hayallerimizi paylaşan tüm paydaşlarımızla, ülkemiz ve sektörümüz adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”