Şirket olarak önceliklerinin müşteri ihtiyaçlarına odaklanmış ürünler sunarak, geniş ve kapsamlı ürünler ile sigortalılarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “yapmış olduğumuz saha araştırmaları sonucunda acentelerimizi ve bölge müdürlüklerimizi dinleyerek, onların ve sigortalılarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduk. Aldığımız geri bildirimler neticesinde konut sigortası için hizmete sunduğumuz Konut ve Avantajlı Konut ürünümüzü tek bir çatı altında topladık. Ürünümüzde standart olarak verdiğimiz izolasyon eksikliği, dolu, kasa hırsızlık, kapkaç ve gıda bozulması gibi önemli teminatların limitlerini çeşitlendirmenin yanı sıra kazaen kırılma, duşa kabin ve balkon camları kırılması, tente brandalara gelecek zararlar, bisiklet ve deniz araçları için hırsızlık, akvaryum su sızması, konut adaptasyon teminatı, emniyeti suiistimal, boru kırılması gibi özel paket teminatları da ekleyerek ürünümüzün kapsamını genişlettik ve böylece güvence kapsamımızı artırdık.” dedi.

Konut ürününün yeniden tasarlarken tüm ürünlerinde olduğu gibi ihtiyaca yönelik hizmet sunma mottosunu devam ettirdiklerini söyleyen Dr. E. Baturalp Pamukçu,” Ürün çeşitliliğini arttırmanın yanında, mevcut ürünlerimizde güncellemeler yaparak müşterilerimizin ihtiyacını en mükemmel seviyede karşılayabilecek kapsamlı ürünlerle sigorta sektöründe yaşanan düşük penetrasyon seviyesini yukarılara çekmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.