Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sigorta sektörünün, yaşanan deprem felaketi sebebi ile oluşan kayıpları gerek hayat gerek hayat dışı branşlarda aldığı aksiyonlarla çok hızlı bir şekilde gidermeye başladığını ifade eden Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Sigorta şirketleri ilk günden itibaren her konuda depremzedelerin yanında yer almaya çalıştı. Yapılan hem ayni hem de nakdi yardımların yanı sıra iş süreçlerinde de atılan önemli adımlar sayesinde bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sigorta tarafındaki taleplerini hızlıca çözdüklerini söyleyebilirim. Şirketimizin de içinde bulunduğu hayat dışı sigorta şirketlerine deprem bölgesinden ulaşan ihbarların ağırlıkla yangın ve kasko branşlarında olduğu gözlenmektedir. Depremde çok sayıda bağımsız bölüm ya tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmiştir. DASK tarafından konutlar için sağlanan Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanı sıra konut sigortasının önemi bu noktada ortaya çıkmıştır” dedi.

Doğadaki Enerji Gücümüz Güvence Altında Doğadaki Enerji Gücümüz Güvence Altında

‘İHTİYARİ DEPREM TEMİNATININ ÖNEMİ ARTTI’

Konutlar için ihtiyari yaptırılan konut sigortasının yanı sıra ticari ve sınai rizikolar için yangın branşı kapsamında teminat altına alınan ihtiyari deprem teminatının da öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Tüm illerde küçük orta ölçekli işletmelerde önemli zararlar meydana gelmiştir. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu İskenderun ve Kahramanmaraş’taki neredeyse tüm büyük ölçekli fabrikalarda önemli fiziki zarar ve buna bağlı kâr kayıpları hasarları oluşmuştur. Şirketimiz ifade ettiğim tüm branş ve riziko türlerinde ihbarlar almış, ekspertiz çalışmalarını hızlıca başlatmıştır. Bölgede yer alan eksperler üstün bir çaba içerisinde raporları sonuçlandırmaktadırlar. Sigorta şirketleri bu hasarların önemli bir kısmını reasürans anlaşmaları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı reasürans piyasalarından tazmin edecektir. Tüm dünyada artan katastrofik olaylara ek olarak ülkemizde bu depremin meydana gelmiş olması zorlaşan piyasa koşullarının önümüzdeki yıllarda daha da zor hale geleceğini bize göstermektedir” şeklinde konuştu.

Editör: Sigorta Life