Şirket olarak önceliklerinin müşteri ihtiyaçlarına yönelik geniş ve kapsamlı ürünler ile sigortalılarının hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “Saha araştırmaları, bölge ve acentelerimizden gelen geri bildirimler stratejimizi çizmede önemli bir rol oynuyor. Müşterilerimizin, ihtiyacı olduğu ürünlerin yanında sunulan asistans hizmetlere de önem verdiklerini gözlemledik. Bizde buradan yola çıkarak konut sigortası ürünümüz içindeki asistans hizmetlerini çeşitlendirerek ihtiyaçları karşılamaya çalıştık. Ürünümüzde standart olarak verdiğimiz izolasyon eksikliği, dolu, kasa hırsızlık, kapkaç ve gıda bozulması gibi önemli teminatların limitlerini çeşitlendirmenin yanı sıra kazaen kırılma, duşa kabin ve balkon camları kırılması, tente brandalara gelecek zararlar, bisiklet ve deniz araçları için hırsızlık, akvaryum su sızması, konut adaptasyon teminatı, emniyeti suiistimal, boru kırılması gibi özel paket teminatları da ekleyerek ürünümüzün kapsamını genişlettik ve böylece güvence kapsamımızı artırdık.” dedi.

2023’ün en yüksek getirili 6 fonundan 3’ü HDI Fibaemeklilik’in 2023’ün en yüksek getirili 6 fonundan 3’ü HDI Fibaemeklilik’in

2021 yılında yaşanan doğal afetlerinin konut sigortasına olan etkisini de ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, özellikle ülkemizde yaşanan doğal afetler konut sigortasındaki önemi bir defa daha bize hatırlattı. Ancak yine de konut sigortasındaki penetrasyon sayısının yeterli düzeye gelmediğini görüyoruz. Konut Sigortamızda yapmış olduğumuz değişiklikler ve eklediğimiz yeni asistans hizmetleri ile bu üründe yaşanan düşük penetrasyon seviyesini yukarılara çekmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: Sigorta Life