Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) depremden etkilenen vatandaşlara ve sigortalılara yönelik yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Sektör olarak yaraları sarmak üzere bütün olanaklarımızı devreye soktuğumuzu belirtir; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, aile ve sevdiklerine baş sağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.

Değerli Sigortalılarımız, Kahramanmaraş ve çevre illerde oluşan elim Deprem hasar ihbarlarını aşağıdaki biçimde yapabilirsiniz. İhbarların aşağıdaki hasar ve poliçe başlıklarında belirtilen uygulamalara göre yapılması önemli/gereklidir. Olası sorularınız için ilgili sayfanın altındaki ihbar ve talep menüsünü doldurarak bilgi edinebilirsiniz. Ekip arkadaşlarımız ileteceğiniz sorularınız hakkında telefon ve mail ile bilgi sağlayacaklardır.

Hepimize geçmiş olsun.

A.    Konut ve İşyeri Bina Hasarlarınız ve İhbarlarınız için :

1.   DASK poliçesi olan konut ve işyerleri : “Mesken olan konutlar” için ve “DASK’a tabi işyerleri” (konutların altındaki dükkanlar) için hasar ihbarının öncelikli olarak DASK kurumuna yapılması gerekmektedir. İhbarların nasıl yapılabileceğine dair detaylı bilgiye Dask kurumunun ilgili linkini kullanarak ( https://dask.gov.tr/hasar-ihbar.html ) ulaşabilirsiniz. Özetle ihbar bildirimleriniz için;

·  Alo Dask 125 hattını arayabilir,

· Ya da https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/createClaimPortal adresinden ihbar girişinde bulunabilirsiniz.

İhbar sonrasında ise; sigortalı işyeri ya da konut DASK’a tabi ise, DASK eksperinin ve AFAD’ın vereceği hasar derecesine göre DASK tarafından değerlendirilerek ödeme yapılacaktır. DASK tutarını aşan bir hasar olması durumunda ihtiyari olarak yapılmış olan sigorta poliçesi devreye girecektir.

2.  DASK poliçesi olmayan konutlar veya  DASK’a  tabi olmayan konut ve işyerleri için: Sigorta şirketinden Konut ya da İşyeri poliçesi olan sigortalılarımızdan, eğer sigortalı işyeri ya da konut DASK’a tabi değil ise, ya da DASK’ı yok ise ya da DASK’ın limitini aşan bir bina hasarı olması durumunda ise Sigorta şirketi eksperinin raporu ve AFAD raporu çerçevesinde hasar işlemleri yürütülecektir. Bu durum için doğrudan aşağıda bilgileri verilen poliçe sahibi sigorta Şirketine ihbar yapılması yeterlidir. (bkz. Şirket İhbar Hatları Listesi)

B.   Konut ve İşyeri Deprem Eşya Hasarı olanlar: Poliçede Deprem Eşya teminatı olması koşulu ile, deprem sebebi ile hasar gören eşyalar için yazılı beyan ile birlikte ihbar yapılması yeterli olacaktır. Sigorta Şirketi hasar servisi, hasarınızın en kısa sürede ödenmesi için eksper yönlendirmesi yapabilir veya belgeye bağlı olarak hasarı ödeyebilir. Eksper aracılığı ya da hasar talep listeniz ve resimler üzerinden işlem yapılabilecektir

C.  Kasko  Deprem Hasarları olanlar: Deprem sebebi ile hasar gören araç için en yakın Sigorta anlaşmalı servise gidilerek yazılı beyan ile birlikte ihbar verilmesi yeterli olacaktır. Sigorta şirketinin anlaşmalı servisi hasarın giderilmesi için en hızlı biçimde onarıma başlayacaktır.  Enkaz altında kalan yada ağır hasarlı olan araçlar için sigorta şirketinden beyan ile hasar talep edilebilir.

D. Ferdi Kaza ve Hayat Tazminat talebi olanlar: Deprem sebebi ile bedeni zarar gören yahut yakınları vefat edenlerin ise , poliçelerinin bulunduğu Sigorta şirketine yazılı beyan ile birlikte ihbar yapması yeterli olacaktır. Poliçe Sahibi sigorta şirketi hasarın giderilmesi için en hızlı biçimde değerlendirmeye başlayacaktır.  

Ayrıca DASK’a tabi olmayan ve dolayısı ile DASK poliçesi olmayan :

·İş yerleri ( Bina altında olmayanlar) ve DASK’a tabi olmayan bina teminatı,

·Meskul mahal, köy gibi Dask’a tabi olmayan çiftlikler ve işyeri statüsünde girilmiş yerler,

için  deprem teminatı ve deprem teminatına haiz bir poliçenin olması ile geçerlidir, ilave hiçbir prosedür olmadan hasar tazmin süreci başlar. Ancak poliçelerdeki deprem teminatı için muafiyet ve koasürans uygulanması gerekebilecektir. ( Koasürans ve %

2)  Sigortalı işyeri yada konutunuzun DASK’a tabi olup olmadığına eksper ve Hasar Dosya yöneticinizin bakıp, öncelikli olarak DASK’a yönlendirilmesi doğru olacaktır.  DASK’a tabi olmayan işyeri ve kırsal alan poliçelerinde ise tapu’nun eksper tarafından alınması ve kontrolü önemlidir.  Ev eşyalarında eksperin hızlı bir tespiti ile, fotoğraf ile ödeme yapılabilir, eksik sigortaya belirli bir tutar üzeri ise bakılabilir.  Her durumda uzaktan ekspertiz imkanları kullanılmalıdır.  

Kasko hasarlarında, Aracın Deprem ile ilgili hasar gördüğünün fotoğrafı, beyan alınarak ekspertiz ile hasar onarımı yapılması yeterli olacaktır.

Ferdi kaza hasarlarında ise, poliçe vefat belgesi, eğer yaralanma var ise tutanak ve epikriz ile tedavi masraflarının iletilmesi, sakatlık olması durumunda ise sakatlık raporunun iletilmesi ile hasar tazmin süreci başlayacaktır.

Türk Nippon Konut Poliçesi ile Evinizi Koruma Altına Alın Türk Nippon Konut Poliçesi ile Evinizi Koruma Altına Alın

Geçmiş olsun..

Editör: Sigorta Life