Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) hakkında basın açıklamasında bulundu.

SEDDK'tan yapılan açıklama ise şöyle;

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Hakkında Basın Duyurusu

Bilindiği üzere Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bir zorunlu sigorta olup Kara Araçları Sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketleri tarafından söz konusu sigorta sözleşmeleri düzenlenmektedir.

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun “Zorunlu Sigortalar” başlıklı 13’üncü maddesinin birinci fıkrası "Cumhurbaşkanı, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz.” hükmünü haizdir. Anılan maddede açıkça düzenlediği üzere, Kara Araçları Sorumluluk branşında ruhsat sahibi olan sigorta şirketlerinin trafik sigortası yapmaktan kaçınmaları mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Son dönemde bazı sigorta şirketlerinin çeşitli yöntemlerle trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçındığına ilişkin Kurumumuza şikâyetler intikal etmektedir. Sigortalıların trafik sigortası taleplerinin karşılanması hususunda ilgili mevzuat hükmüne aykırılığa mahal verilmemesi adına Kurumumuz Denetim Elemanları tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü ilk kez 1 trilyon lirayı aştı! BES ve OKS'de toplam fon büyüklüğü ilk kez 1 trilyon lirayı aştı!

Editör: Sigorta Life