Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasında Basamak Revizyonu Hakkında” duyuru paylaştı.

Milli Reasürans 95 Yaşında Milli Reasürans 95 Yaşında

Paylaşılan duyuruda 1. basamakta yer alan ve 1 yıl içinde 3 ve üzeri kaza yapanları trafik poliçesinin basamağının 0’a düşeceği açıklandı.

Paylaşılan duyurunun tamamı şu şekilde;

19/12/2022 tarihli ve 2022/ 2022-1257 sayılı TSB duyurusuna istinaden; SEDDK önderliğinde yürütülmekte olan Vizyon Belgesi kapsamında, trafik sigortasında uygulanan basamak sistemine 0. ve 8. Basamak değerlerinin eklenmesini içeren bir basamak revizyonu yapılacağı ve Merkezimiz tarafından ilgili çalışmalara başlandığı bilgisi verilmişti.

Bu kapsamda, Merkezimizce yapılan çalışmalar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup, ilgili çalışmaların 06.01.2023 tarihinde SSTEST ortamda, 14.01.2023 tarihinde gerçekte ortamda devreye alınması planlanmaktadır.

Ortak Veri Modeli (OVM) poliçe web servisi altında yer alan “policeGiris”, ve “genelZeyil” fonksiyonlarının inputunda; “referansPoliceSorgu” ve “referansPoliceSorguGenelZeyil” fonksiyonlarının outputunda dönülen basamakKodu alanları içerisindeki basamak değerlerine 0. ve 8. basamak değerleri eklenmiştir.
1.Basamakta olup bir yılda 3 ve üzeri kaza yapılmışsa yeni yapılacak trafik poliçesinin basamağı 0‘a düşecek ve havuz kontrolleri 1. basamak ile aynı olacak şekilde çalışacaktır.
Örnek Senaryo:
Sistemde referans olarak bulunan poliçenin (basamağı 1 olan) üzerinde 3 adet hasar dosyası olsun.
Bu durumda yeni yapılacak poliçenin basamağı 0’a düşecektir. (3 adet hasar dosyası olduğu için)
7.Basamakta olup, sigortalıyı ve araç grup kodunu takip eden son 10 yıla ait trafik poliçelerinin vade gün sayıları 1800 güne eşit ve büyük ise; yeni yapılacak poliçenin basamağı 8’e çıkacak ve havuz kontrolleri 7. Basamak ile aynı olacak şekilde çalışacaktır.
 

Editör: Sigorta Life