2013 yılından bu yana sigorta sektöründe faaliyet gösteren Turins Sigorta, Haziran 2016’da çok uluslu Gulf Insurance Group K.S.C.P’nin

yatırımı ile Türkiye pazarında yoluna ‘Gulf Sigorta’ olarak devam etmeye başladı. Gulf Sigorta A.Ş. çok uluslu yapısının vermiş olduğu bilgi ve birikim avantajıyla, Türkiye’de hem kurumsal hem de bireysel sigortalarda hizmet veriyor. Türkiye’nin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri geliştirmek ve kolay erişilebilir satış kanalları ve müşteri hizmetleri ile güvenebilecekleri, uzun vadeli sigorta partneri olmak şirketin en öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Yönetici Sorumluluk Sigortası üzerine bilgi veren Gulf Sigorta Teknik ve Reasürans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gonca Ulusoy, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Yönetici Sorumluluk Sigortası nedir, bu sigortanın iş dünyası ve yöneticiler açısından nasıl bir önemi var?

Yönetici Sorumluluk Sigortası ile sigorta ettirenin yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerinin ve yönetim vasfı bulunan tüm çalışanlarının yönetim görevlerini icra ederlerken kötü niyet veya kasıt olmaksızın yaptıkları hatalar veya ihmalleri sebebiyle ortaya çıkan tazminat tutarı, resmi kurumlarca yöneticilere kesilen idari para cezaları ve dava sebebiyle doğan savunma masrafları teminat altına alınıyor.

Sunduğunuz ürünün özelliklerinden kısaca bahseder misiniz?

Teminat yapısı geniş olan bir ürün sunuyoruz. Yerel ya da uluslararası ayırt etmeksizin her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, borsada işlem gören şirketler ve ortaklık için teminat verilmekte.

Deneyimli teknik ekibimiz sayesinde, müşterilerimize ihtiyaçları olan teminatları sunmaktayız. Brokerler ve acentelerimiz vasıtasıyla ürünümüze ulaşabilirsiniz.

Peki teminat altına alınabilen kişiler kimler?

Şirket ile bağlı ortaklıklarında yer alan; icra görevi olan ve olmayan (bağımsız) yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyesi yöneticiler, CEO / genel müdür, finans, operasyon, BT, satış, pazarlama gibi bölümlerdeki kıdemli yöneticiler, yönetici ve müdürler, amir yetkisine haiz kişiler olarak sayabiliriz.

Poliçe bazında değişiklik gösterebilen ürününüzdeki teminatlar ne şekilde örneklenmekte?

Yönetim sorumluluğu, sigortalı kişinin zararı, sigortalı kişiye gelen talepten dolayı zararı karşılayan şirketin tazmini, icracı olmayan yöneticiler için özel ilave koruma, varlıklar ve serbesti işlemine ilişkin savunma masrafları & kovuşturma giderleri, itibar koruma giderleri, istihdam uygulamaları ihlalinden kaynaklanan manevi tazminat talepleri.

Bu sigortanın teminatı dışında olan durumlar ise tanzim edilen poliçe kapsamına göre değişebiliyor. Bu durumlar nasıl sıralanıyor?

Sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışlar, sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen yönetim faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, önceki talepler ve bilinen durumlar, sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen yönetim faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar, bedensel yaralanma ve mal hasarı şeklinde sıralanıyor.

Neova Sigorta, 2023 yılında prim üretiminde yüzde 102 büyüdü! Neova Sigorta, 2023 yılında prim üretiminde yüzde 102 büyüdü!

Yöneticilere talepte bulunabilecek taraflar kimler?

Hissedarlar, ortaklar, ilgili resmi kurumlar, devlet kurumları, alacaklılar, rakip firmalar, müşteriler, şirketin iş yaptığı diğer firmalar, şirket çalışanları, tasfiye memurları, yabancı yatırımcılar, idari ve resmi kuruluşlar tarafından yapılan soruşturmalar,

Editör: Sigorta Life