Tarım Sigortaları Havuzunca (TARSİM), geçen hafta Antalya'da meydana gelen doğal afetler nedeniyle meydana gelen hasarlar için 61,5 milyon lira civarında ödeme yapılması öngörülüyor.

TARSİM’den yapılan açıklamada, geçen hafta Antalya’da etkili olan doğal afetler sebebiyle açık alanda ve örtü altında sürdürülen tarımsal faaliyetlerin etkilendiği, bunun sonucunda ise portakal ve arpa ürünleri ile seralar ve içindeki bitkisel ürünlerin zarar gördüğü belirtilerek, sigortalı üreticilerden dolu, fırtına, hortum, don ve sel-su baskını gibi sebeplerle alınan ihbarlar doğrultusunda sahada ekspertiz çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Antalyalı sigortalı üreticilerden son bir hafta içerisinde Bitkisel Ürün ve Sera Sigortaları branşlarında 1000 adedin üzerinde hasar ihbarı alındığı, söz konusu ihbarlarda, Sera Sigortası branşının, Bitkisel Ürün Sigortası branşında ise portakal ve arpa gibi ürünlerin öne çıktığı, mevcut tablo göz önünde bulundurulduğunda 61,5 milyon TL civarında hasar ödemesinin yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Çiftçiye tarım sigortası çağrısı

TARSİM'in üreticilere, beklenmedik anlarda ve şiddette meydana gelen doğal afetlerin tarımsal üretime verdiği zararlara karşı, tarım sigortalarını vakit kaybetmeden yaptırmaları çağrısında bulunduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticiler, bitkisel ürünlerini ve seralarını, Sistemdeki üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak, çeşitli indirim fırsatları ve devlet prim desteği imkânı ile güvence altına alabiliyor. Sera Sigortası’nda, dolu, deprem, taşıt çarpması, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını ile kar ağırlığı riskleri nedeniyle meydana gelen zararlar, enkaz kaldırma masrafı, yüksek tünelde yetiştirilen ürünler ile plastik örtü, alçak tünelde yetiştirilen ürünler ve seralarda üretimi yapılan saksılı süs bitkileri teminat kapsamında bulunuyor.

AXA Türkiye Geleceğin Sigortacılarını Yetiştirmeye Devam Ediyor AXA Türkiye Geleceğin Sigortacılarını Yetiştirmeye Devam Ediyor

Sigortalı seraların, teminat kapsamında olan bir risk sebebiyle hasar görmesi halinde tazminat hesabı, Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtildiği gibi poliçedeki sigorta bedelleri üzerinden yapılıyor. Üreticiler sera maliyetlerindeki fiyat artışlarından kaynaklı olarak, ilerleyen dönemlerde yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçebilmek için yetkili acenteler aracılığıyla, mevcut poliçelerindeki sigorta bedellerinin, güncel rayiç değerler üzerinden revize edilmesi talebinde de bulunabiliyor."