TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Özel sağlık sigortası ile tamamlayıcı sağlık sigorta arasında fark genellikle karıştırılmaktadır. Özel sağlık sigortası teminat dahilinde sağlık giderlerinizin belirli bir oranda karşılanması ve ek ücret ödemeniz gereken bir sigorta çeşididir. Bu sigortadan SGK’lı olmadan da faydalanabilirsiniz.

Anadolu Sigorta, Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü Kurdu Anadolu Sigorta, Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü Kurdu

Tamamlayıcı sağlık sigortasında ise SGK’lı olmanız aranan şartlardan biridir. Özel sağlık sigortalarında teminat genişletilerek yurt dışında da kullanılabilirken, tamamlayıcı sağlık sigortasında böyle bir şey mümkün olmamaktadır. Özel sağlık sigortasında çoğu hastane geçerli sayılırken, tamamlayıcı sağlık sigortası sadece anlaşmalı hastanelerde geçerlidir.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NE DEMEKTİR?

Özellikle gittikleri hastanede ek ücret ödemek istemeyen kişilerin tercih ettiği tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamındaki kişiler şirketin anlaşmalı olduğu bazı hastanelerden yararlanabilmektedir. Bu hastanelerde SGK’lı olmak koşulu ile muayene olabilir çeşitli tetkik ve tahlillerinizi ek ücret ödemeden gerçekleştirebilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK'ya bağlı işçi, bağ-kurlu, memur gibi devletin sosyal güvenlik hizmeti altında olan bütün çalışanlar için geçerlidir. Eğer SGK kapsamında bir sigorta çatısı altında değilseniz tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanma hakkınız bulunmamaktadır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NELERİ KAPSAR?

Tamamlayıcı sağlık sigortası tahlil, muayene, tetkik ve küçük cerrahi müdahaleler gibi ayakta tedavi hizmetleriyle oda, refakatçi, yemek, diyaliz ve buna benzer yatarak tedavi hizmetlerini kapsamaktadır. Bunun yanında bu kapsamların dışında sayılan durumlarda da ek teminat paketleri alarak tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamını genişletme seçeneği de bulunmaktadır.

Bunun yanında fiyatları belirleyen diğer etkenler de cinsiyet, yaş, yaşanılan coğrafi bölge, aktif çalışma durumu, olarak sıralanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ek ücret ödemeleriniz azalırken sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu hastanelerde ayakta tedavi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. Bu sigorta türü bazı durumları kapsamına almaz. Bunlar, sigorta şirketlerine göre farklılık gösterir. Mevcut hastalık durumu teminat dışı kalırken, SGK’nın aktif olmaması da kapsam dışı kalınmasına sebebiyet verir. Bununla birlikte bütün ilaç masrafları ve diş tedavileri tamamlayıcı sigorta kapsamı dışındadır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI FİYATLARI NEDİR?

Tamamlayıcı sağlık sigortası için ödenecek olan sigorta prim bedelleri yaşadığınız şehre ve sigorta hizmetinden yararlandığınız acenteye göre değişiklik göstermektedir. Bunun yanında poliçenize dahil etmek istediğiniz ek teminatlar da sigorta hizmetinin fiyatını arttıran ayrıntılardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireysel veya bütün aile bireyleriniz için tercih edeceğiniz tamamlayıcı sigorta fiyatları farklılık gösterebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları için sigorta yaptıracağınız şirket ile iletişime geçebilirsiniz.

Editör: Sigorta Life