Sigorta Life Dergi Nisan Sayısı Yayında ve Satışta! Sigorta Life Dergi Nisan Sayısı Yayında ve Satışta!
Sigortalı çalışan sayısı, şubat ayında yıllık bazda yüzde 5,3 oranında artış göstererek 21,1 milyon oldu. Şubat ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 oranında artarak 21,1 milyon olarak gerçekleşti. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) raporuna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,3'ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 6,1 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 9 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 4,3 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9'dur. Raporda şu ifadeler yer aldı: "Ana sektörlerin üçte birinde istihdam yıllık olarak gerilemiştir. Bu sektörler COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ve Nisan 2020'den itibaren istihdamının daraldığı faaliyet kollarıdır. Şubat 2021'de konaklama ve yiyecekte yüzde 10,8, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 8,7 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleşmiştir. Ayrıca, idari ve destek hizmet faaliyetleri (yüzde 12,1) ve eğitim (yüzde 3,5) sektörlerinde de Nisan-Mayıs 2020 dönemine benzer bir daralma yaşanmıştır. Diğer taraftan, ev içi hizmetlerin içerildiği hanehalklarının işveren olarak faaliyeti sektörü yüzde 39,5 oranındaki gerileme ile istihdamı pandemiden en olumsuz etkilenen sektördür. 2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösteren sektörlerde ise istihdam artışları hızlanarak devam etmektedir. Şubat 2021'de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 14,3, imalatta yüzde 8,9, inşaatta yüzde 21,2 ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinde yüzde 6 oranında istihdam artışları gerçekleşmiştir. Pandemi nedeniyle önem kazanan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüksek oranlı (yüzde 40,9) istihdam artışları sürmektedir. Kadın istihdamının toplam istihdam içindeki payı geçen yıla göre gerilemiştir. Sigortalı kadın çalışan sayısı geçen yıla göre 210 bin artmıştır ancak, 2020 yılı Şubat ayında yüzde 31,3 olan sigortalı kadın çalışan sayısının toplam istihdam içindeki payı 30,9'a gerilemiştir. Ayrıca, pandeminin ikinci dalgasına yönelik kısıtlayıcı önlemlerin alınmaya başlamasıyla kadın çalışan sayısının düşüş gösterdiği ve Ekim 2020'den bu yana daralmanın yaklaşık 50 bin düzeyine ulaştığı görülmektedir. Son bir yılda işyeri sayısı 67 sektörde artmıştır. Şubat 2021'de Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı yüzde 4,7 (88 bin) artarak 1 milyon 966 bin olmuştur. 22 bin artış ile bina inşaatı sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektördür. Bu sektörü, perakende ticaret, ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar ve toptan ticaret sektörleri izlemiştir. İşyeri sayısı en hızlı artan sektör yüzde 50,4 ile posta ve kurye faaliyetleri sektörü olmuştur. Salgında faaliyeti yoğunlaşan eczacılık ve eczacılığa ilişkin malzeme imalatı, yatılı bakım faaliyetleri ya da posta ve kurye faaliyetleri gibi sektörlerde işyeri sayılarının yüksek artış eğilimlerinin korunduğu görülmektedir. "
Editör: TE Bilisim