Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmeliğin 16 Haziran 2021 tarihli ve 31513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla pandemi nedeniyle farklılaşan tüketici talepleri ve sigorta şirketleri ile aracı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda mesafeli satışın çerçevesinin netleştirildiğini ifade etti. SEDDK, söz konusu yönetmelik ile birlikte sigortacılıkta yetkisiz aracılık faaliyetlerinin  önünün de kesildiğinin altını çizdi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Yönetmeliğin, yaklaşık 10 aydır Türkiye Sigorta Birliği, TOBB Yönetimi ve Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği başta olmak üzere sektördeki tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Tüketicilerin sigorta farkındalığının artırılması ve sigortaya erişiminin kolaylaştırılması ile yetkisiz aracılık faaliyetinin önlenmesi bu düzenlemedeki öncelikli amaçlarımız” denildi. Tüketicinin bazı özellikli alanlarda sigortaya erişimi kolaylaştırıldı SEDDK, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve beyaz eşya gibi cihazlarla birlikte elektronik cihaz, makine kırılması ve hırsızlık sigortasının da alınabilmesinin bu Yönetmelik ile mümkün hale geldiğine dikkat çekerken, böylece tüketicilerin bu hizmete daha kolay erişmesinin ve sektörde bu alan özelinde penetrasyonun artırılmasının amaçladığını ifade etti. SEDDK, yönetmelikle ticari hayatın canlılığını temin etmek için getirilen benzer bir kolaylığın ise seyahatle ilgili risklere ilişkin sigorta sunulması noktasında sağlandığını, yolcu taşımacılığı hizmeti sunan firmaların kendi internet sayfasından sattıkları biletle bağlantılı olarak seyahatle ilgili risklere ilişkin sigorta sunabilmesinin de önünün açıldığını belirtti. Yetkisiz aracılık faaliyetinin önü kesildi SEDDK, yeni düzenlemeyle uzaktan iletişim aracının kapsamının netleştirildiğinin, yetkili kuruluş haricindeki işyerlerinde teknik personel olmayan kişilerce uzaktan iletişim aracı kullanılarak sigorta sözleşmesi akdedilmesinin yasaklandığının ve buna aykırı davrananlar için ise cezai müeyyidelerin getirilmiş olduğunun altını çizdi. Sektörün önemli aktörlerinden sigorta aracılarına komisyon desteği SEDDK, açıklamasında, Yönetmelik ile yetkili kuruluşların, sadece kendi elektronik ortamlarında satış yapabilmelerine izin verildiğine vurgu yaparak, mal ve hizmet satışı yapan diğer elektronik ticaret ortamlarında ise sadece reklam verebileceklerini böylece de yaklaşık 16 bin aracı kurumun tüm sektörleri etkileyen dijitalleşme sürecine kolay adapte olmasının amaçlandığını açıkladı. Diğer taraftan, SEDDK, TOBB yönetiminin kısa süre önce kamuoyu ile paylaştığı talebine olumlu bir dönüş yapılarak, aynı tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile aracı komisyonları da makul oranda artırıldığını ifade etti. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere trafik poliçelerinde riskli sigortalılar havuzuna ait poliçelerde acente komisyonunun yüzde 8’den, yüzde 10’a çıkarıldığına dikkat çeken SEDDK, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sigorta aracılarının piyasa dengeleri gözetilerek desteklenmesinin hedeflendiğini vurguladı. Vatandaşlarımızın mesafeli satışta güvenli ödeme sistemleri kullanması sağlandı SEDDK, düzenleme ile yetkili kuruluşların mesafeli akdedilen sigorta sözleşmelerinin prim tahsilatı süreçlerinde ödeme sistemlerine ilişkin ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirleri almakla yükümlü kılınarak, tüm vatandaşlarımızın güvenli şekilde sigortalarını mesafeli satış yöntemi ile gerçekleştirmelerinin sağlandığını ifade etti. Eski Yönetmelikte yer alan ve uygulamada şikayetlere neden olan düzenlemeler yeniden ele alındı Yeni Yönetmelikle 25/4/2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılması suretiyle; -             Mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulabilecek sigortaların kapsamı netleştirildi, -             Mesafeli satışın kapsamı belirlendi, -             Mesafeli satışlarda ödemelerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı. SEDDK, böylelikle vatandaşların ve sektör paydaşlarının hak ve menfaatlerinin korunduğunu, bu suretle sektörün istikrarına yönelik önemli bir adım atıldığını vurguladı ve tüm çalışmalarını  gerek vatandaşlarımız gerekse sektörle işbirliği içinde ve tüm iletişim kanalları açık olacak şekilde yapma hedefinde kararlılıkla devam etmekte olduğunun altını çizdi.