Çocukların Eğitimi Türkiye Hayat Emeklilik Güvencesi’nde Çocukların Eğitimi Türkiye Hayat Emeklilik Güvencesi’nde

Türkiye Sigorta Birliği, trafik sigortasında yaşanan sorun nedeniyle bir açıklama yaparak, enflasyon, kurdaki dalgalanmalar, asgari ücretteki artış nedeniyle hasar maliyetlerinin primlere göre daha fazla arttığını belirtti. Açıklamada, şirketlerin aldıkları her 100 liralık prim için 188 lira hasar ödediğini, giderler de hesaba katıldığında bu tutarın 214 liraya çıktığı vurgulandı.

Trafik sigortasında kriz büyüyor. Enflasyon, kur, asgari ücretteki artışın hasar maliyetlerini ciddi oranda artırması, buna karşılık trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulamasından dolayı primlerin istenen seviyede artmaması nedeniyle sigorta şirketlerinin trafik sigortasındaki zararı her geçen daha da büyüyor. Sigortacılar, önlem alınmaması halinde şirketlerin mali ve finansal gücünün azalacağını, sermayelerin olumsuz etkileneceğini savunuyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ise trafik sigortasından yaşanan sorun nedeniyle bir açıklama yaptı. Sigorta şirketlerinin fiyatlama politikalarını uygularken özellikle enflasyon ve kur etkisinin göz önünde bulundurulduğunu ve iki göstergede de olumsuz trend yaşandığına değinildiği açıklamada, “Bu trendin sonucu olarak nisan ayı sonu itibarıyla prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artarak 49.4 milyar TL’ye ulaşan hayat dışı sigortacılıkta, ilk çeyrek bilanço döneminde teknik zarar edildi” denildi.

GELİR, ZARARI KARŞILAMIYOR

Yürürlükteki Trafik Sigortası poliçe adedinin 21 milyona yakın olduğu ve yılın ilk çeyreğinde trafik sigortasında alınan her 100 liralık prime karşılık 188 lira hasar ödendiğini, şirketlerin tüm giderleri de hesaba katıldığında bu oranın 214 liraya çıktığının vurgulandığı açıklamada, “Şirketlerin her 100 TL prim için hasar ödemeleri, tazminat karşılıkları, aracı komisyonları, genel giderler dâhil 214 TL gideri oluyor. Kasko sigortasında ise 2021 yılı ilk çeyreğinde 656 milyon TL teknik kâr elde edilirken bu dönem 599 milyon TL teknik zarar oluştu. Kaskoda da her 100 liralık prime karşılık 126 lira hasar ödenirken, şirketlerin tüm giderleri hesaba katıldığında bu rakam yüzde 156 oldu” denildi.

TSB açıklamasında, trafik sigortasındaki zararın en önemli nedeninin maliyetlerin ciddi oranda artması olduğunu da belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yılın ilk çeyreği gösteriyor ki, enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, ilave olarak da asgari ücretteki artışa bağlı yedek parça ve işçilik maliyetlerinin artması ile parça tedarikinde yaşanan sorunlar gibi faktörler tazminat tutarlarında prim tutarlarına göre daha fazla artış yaşanmasına neden oldu. Bununla birlikte, 2022 yılı boyunca çiplerde yaşanan tedarik sorununun devam etmesi beklenmekte olup, otomotiv ve dolaylı olarak sigorta sektörü olumsuz etkilenecektir. Tüm bunlara tezat olarak, şirketlerimizin yükümlülüklerini karşılamak üzere yatırıma yönlendirdikleri aktifleri için piyasada elde ettiği yatırım gelirleri yüzde 25-30 bandında olup, oluşacak teknik zararların karşılanmasına yetmemektedir.”

KÂRLILIK KORUNMALI

TSB açıklamasında, yılın ilk çeyreğindeki enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, asgari ücretteki artışa bağlı yedek parça ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi gibi faktörlerden dolayı tazminat tutarlarında, prim tutarlarına kıyasla daha fazla artış yaşandığına da dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi: “Yaşanan bu tablonun geçici olduğuna ve olumlu yönde değişeceğine inanıyoruz. TSB olarak Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız ‘Türkiye Sigortacılık Sektörü Ekonomik Etki Analizi’ çalışması bize şunu gösterdi: Sigortalılık oranının mevcut yüzde 2.2 oranından muadil ülkelerde gözlemlenen yüzde 4.5 seviyesine çıkması durumunda, sektörümüzün millî gelirine ilave katkısı, dolaylı katkılarla birlikte 421 milyar TL’ye kadar çıkabilir. Bu ilave katkı, millî gelirde yüzde 7.5 oranında büyümeye tekabül ediyor. Ayrıca sektörümüz ekonomiye GSYH’nin 32 katı teminat sağlıyor. Bu katkıyı sağlayabilmek için mali ve finansal gücümüzün, kısaca kârlılığın korunması kritik önem taşıyor”

FITCH: YA SERMAYE ARTIRACAKLAR YA SATILACAKLAR

Trafik sigortasında yaşanan kriz, Fitch Ratings’in raporuna da girdi. Rapora göre, Türk sigorta şirketleri son 10 yılın en zorlu faaliyet ortamlarından biriyle karşı karşıya. Raporda, trafik sigortasındaki zararın 2022-2023’te şirketlerin sermayelerini ciddi baskı altına alacağına değinilerek, bu durumun bazı sigorta şirketlerini sermaye artırmaya veya daha güçlü rakipleri tarafından satın alınmaya zorlayacağı vurgulandı. Enflasyonun sigortacılar için olumsuz etkilerinin olacağı, tazminat taleplerinin maliyetini artıracağı ve şirketlerin rezerv açıklarına yol açacağına dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Trafik sigortasının düşük performansının arkasındaki ana neden tavan fiyat uygulaması. Bu durum, sigortacıların poliçeleri için riski yansıtan fiyatlar talep edemedikleri ve zarar ettikleri anlamına geliyor. Enflasyon, büyük ölçüde ithal edilen yedek parça maliyetini de artırıyor. Sigortacıların, hasar maliyetlerindeki artışı karşılayacak kadar fiyatlarını artırmaları pek olası değildir. Fitch, trafik sigortası fiyatlandırmasının yakın gelecekte serbestleştirilmesinin olası olmadığına da inanıyor.”

Kaynak: Hürriyet