Hayatımızda büyük bir yer edinen iletişim; ilkel çağlarda jest ve mimiklerle, el kol hareketleriyle, şekiller ve seslerle sağlanıyordu. Günümüzde ise iletişim bambaşka bir hal aldı. Teknolojinin gelişmesi ve pandeminin de bu gelişime ivme kazandırması ile birlikte her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de iletişim çalışmalarında hızla değişimler yaşandığı açıkça ortada. Markaların iletişim çalışmalarını yapan, marka için röportaj ve basın bülteni için gerekli olan metinleri hazırlayarak gönderen, reklam, sosyal sorumluluk projesi, etkinlik ve sponsorluk projelerini yürüten kısacası bir markanın dış sesi olan yöneticilerimiz ile sigorta sektöründeki iletişimi masaya yatırdık.
Değerli yöneticilerimiz markalarının iletişim stratejilerini nasıl belirlediklerini, dijital itibar ve sosyal medyanın önemini ve markanın kriz anlarında nasıl bir yol izlediklerini okurlarımız için paylaştılar.
Hanzade Şenol – Milli Reasürans Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı Çalışma hayatıma Alarko Holding Halkla İlişkiler Bölümü’nde başladım ve 2006 yılında Milli Reasürans ailesine katıldım. Halen Kurumsal İletişim Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Sigorta sektörünün finansal sistemin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sigorta, yapısı gereği toplumda güven yaratırken toplumun tasarruflarını artırmaya da yardımcı olmaktadır. Bu yönleriyle bireysel faydalarının yanında ülke ekonomisine de güçlendirici bir etkisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, diğer sektörler kişi ve kurumların mal ve hizmet ihtiyaçlarını sağlarken sigortacılık hayatın tüm alanlarına yönelik güvence sağlayan destekleyici bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Kurumsal ve bireysel anlamda geniş bir yelpazede ihtiyaca özel ürünler yoluyla güvence sunmasının sigorta sektörünün diğer sektörlere göre daha dinamik ve yaratıcı bir sektör olarak ayrışmasını sağladığını söyleyebiliriz. Köklü kurumsal kültürü ve tecrübesiyle 90 yılı aşkın bir süredir uluslararası standartlarda hizmet ve etkin çözümler sunarak Türkiye sigorta sektörü ve ulusal ekonomiye sağladığı katkıyı sürdüren şirketimiz gerek yurt içinde gerek uluslararası piyasalarda ayrıcalıklı konumuyla öne çıkmaktadır.  Reasürans şirketi olarak doğrudan tüketiciyi hedefleyen herhangi bir ürünümüzün bulunmaması ve hedef kitlemizin diğer şirketlerden farklılık göstermesi nedeniyle İletişim planlamalarımızı bu doğrultuda hazırlamaktayız.  Kuruluşundan bu yana bir yandan Türkiye’de sigortacılık sektörünün gelişmesi için katma değer yaratmaya devam ederken diğer yandan ülke ekonomisine katkıda bulanan Şirketimiz iletişim stratejisini oluştururken, bulunduğu sektöre ve topluma katkı sağlamaya yönelik projelerle; özellikle eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında görev üstlenmek, somut projeler gerçekleştirmek ve sponsorluklar yoluyla sosyal sorumluluk anlayışını en etkili şekilde ortaya koymaya özen göstermektedir.   Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayatı dünya çapında olumsuz etkilerken tüm şirketlerin iş modellerini de değiştirdiğini görüyoruz. Pandemi şartları dolayısıyla uymak zorunda kaldığımız sosyal mesafe kuralları şirketlerin iletişim planlarının da yeniden yapılandırılması zorunluluğunu getirdi. Şirketlerin fiziksel olarak yaptıkları proje, toplantı ve etkinliklerini dijital platformlara taşımasıyla dijital itibar ve sosyal medya sadece sigorta sektöründe değil tüm sektörlerde ön plana çıktı. Şu an çoğu şirket iletişim çalışmalarını ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yürütüyor. Ayrıca dijital platformlarda yayınlanan programlar şirketlerin en önemli iletişim kanalları haline geldi. Dolayısıyla şirketlerin mesajlarını etkili ve yaratıcı içeriklerle dijital kanallardan hedef kitlelerine ulaştırmalarının itibar yönetiminde etkili olduğunu düşünüyorum. Milli Reasürans olarak sosyal medya yönetimi ve tasarım konularında ajanslardan yardım almaktayız.   Bugüne kadar faaliyetlerimizi ve itibarımızı etkileyecek ölçüde bir kriz ile karşılaşmadığımızı söyleyebilirim, ancak 2019 yılında başlayan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 pandemisi tüm şirketlerde olduğu gibi bizim içinde öngörülemeyen bir olay oldu.  Şirketimizde de çalışanlar ve aile bireyleri ile toplum sağlığına yönelik risklerin asgariye indirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda 2020 yılı Mart ayı itibarıyla uzaktan çalışma düzenine geçildi. Haziran ayı itibarıyla çalışanların bir bölümünün genel müdürlük binamızda bulunacağı şekilde güncellenen çalışma düzeninde, bilgi teknolojilerine ilişkin altyapının sağladığı avantajların yanı sıra sağlık konusunda alınan tedbirler sayesinde Şirketimizin tüm faaliyetleri sorunsuz bir şekilde yürütülüyor. Yeni normale geçiş sürecini zorlanmadan tamamlayan Millî Reasürans’ın bundan sonra da değişen şartlara kolaylıkla uyum sağlayacak bilgi birikimine, teknik alt yapıya ve yapısal yetkinliğe sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.