Hayatımızda büyük bir yer edinen iletişim; ilkel çağlarda jest ve mimiklerle, el kol hareketleriyle, şekiller ve seslerle sağlanıyordu. Günümüzde ise iletişim bambaşka bir hal aldı. Teknolojinin gelişmesi ve pandeminin de bu gelişime ivme kazandırması ile birlikte her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de iletişim çalışmalarında hızla değişimler yaşandığı açıkça ortada. Markaların iletişim çalışmalarını yapan, marka için röportaj ve basın bülteni için gerekli olan metinleri hazırlayarak gönderen, reklam, sosyal sorumluluk projesi, etkinlik ve sponsorluk projelerini yürüten kısacası bir markanın dış sesi olan yöneticilerimiz ile sigorta sektöründeki iletişimi masaya yatırdık. Değerli yöneticilerimiz markalarının iletişim stratejilerini nasıl belirlediklerini, dijital itibar ve sosyal medyanın önemini ve markanın kriz anlarında nasıl bir yol izlediklerini okurlarımız için paylaştılar. Alper Tanyer - AXA Sigorta Pazarlama Direktörü AXA Sigorta’da 2016 Ağustos’tan bu yana pazarlama direktörü olarak görev yapıyorum. Pazarlama, dijital pazarlama, pazar araştırmaları, PR ve etkinliklerden sorumluyum. Sigorta sektörü ilginç bir sektör çünkü onu diğer sektörlerden ayıran en büyük şey tüketicinin ürünle etkileşiminin az olması. Perakende sektörü gibi tüketicinin günlük hayatında sürekli olarak kullanabileceği ürünler sunmuyoruz biz. Aksine ürünlerimiz zaten başa gelebilecek olumsuz durumlara karşı güvence niteliği taşıyor.   İletişim stratejilerimizi oluştururken markamızın vizyonu, misyonu ve insana değer veren, şeffaf ve açık marka kimliğimizle uyum sağlamaya özen gösteriyoruz. “İnsanlığın gelişimi adına insanlar için önemli olanı korumak” amacıyla çalışan bir marka olarak çalışmalarımıza bu bakış açısını yansıtıyoruz. Bu noktada 5 yıl önce gerçekleştirdiğimiz bir strateji çalışması doğrultusunda dijital mecralarda kendimizi anlatmak için iletişimde samimi, öncü, eğlenceli ve modern bir marka kimliği benimsedik. Son 5 yılda yaptığımız iletişimlere baktığımızda zaten dijitalin ana mecramız olduğunu ve marka kimliğini öne çıkartan sıcak ve samimi iletişim tonuyla ilerlediğimizi göreceksiniz. Bu noktada sektörde klişe haline gelen ‘korku dolu anları’ insanların görmekten kaçınacakları şekilde anlatmamaya özen göstererek iletişim çalışmalarımızda olumlu duygulara odaklanıyoruz. Sosyal medyada itibar konusu özel bir önem kazanıyor çünkü en küçük bir hata bile çok hızlı yayılabiliyor; markanız bir anda zor durumda kalabiliyor. Üstelik sosyal medya günümüzde insanların ana iletişim mecrası haline geldi. Özellikle de Y ve Z kuşakları telefonda konuşmak yerine sosyal medya araçları üzerinden haberleşiyor. Dolayısıyla bu kitleye ulaşmak istediğinizde marka olarak sizin de sosyal medyayı ana mecra olarak ele almanız gerekiyor. AXA Sigorta olarak biz içeriklerimizi farklı mecraların farklı dinamiklerini göz önüne alarak resmi, didaktik olmayan ve eğlenceli bir dille oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra içeriklerimizde güçlü ve güvenilir bir çözüm ortağı olarak itibarımızı koruyacak yazılı ve görsel mesajlar olmasına özellikle dikkat ediyoruz. AXA Sigorta olarak bizim belirlediğimiz ana iletişim ve pazarlama stratejisine göre ajanslarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz kampanyaları kurguluyoruz. Öncelikle PR ajansımız Sobraz’la beraber iletişim stratejilerimizi, iletişim çalışmalarımızda kullanacağımız mesajları ulusal ve bölgesel dinamikleri, zamanının ruhunu, içinde bulunduğumuz bağlamı ve hassasiyetleri göz önüne alarak oluşturuyoruz. AXA Sigorta olarak insancıl, yenilikçi ve yapıcı felsefemiz gereği olumsuz olaylarla karşılaştığımızda reaktif tepkiler göstermek yerine proaktif bir tavır sergilemeyi tercih ediyoruz. Olumsuz durumlarda konuları rasyonel ama insanların duygularını incitmeyecek bir şekilde ele alıyoruz ve bu anları müşterilerimizle yakınlık kurmak için değerlendiriyoruz. İletişimimizi karşımızdaki kişinin ihtiyaçlarına göre birebir özenle şekillendiriyoruz.