AXA, 'Farklıyız, Fark Yaratmakta Kararlıyız' konseptli acente buluşmalarını tamamladı AXA, 'Farklıyız, Fark Yaratmakta Kararlıyız' konseptli acente buluşmalarını tamamladı

Sigortacılık verileri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenecek kişi ve kurumlarla paylaşılabilecek.

SEDDK'nın sigortacılık Verilerinin Toplanması, saklanması ve paylaşılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sigortacılık verilerinin toplanması, saklanması ve paylaşılmasına dair yönetmeliğe göre, sigortacılık verileri, özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından, ilgili mevzuatla kurulmuş diğer bilgi merkezlerinden Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından toplanarak genel veri tabanında tutulacak.

Söz konusu kurum ve kuruluşlar, merkez tarafından talep edilen verileri vermekle yükümlü olacaklar.

Editör: Sigorta Life