Aksigorta’ya “Smart Scoring with AI” ile  EMEA bölgesinde birincilik ödülü Aksigorta’ya “Smart Scoring with AI” ile EMEA bölgesinde birincilik ödülü

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. SEDDK tarafından hazırlanan “Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile, tüzel kişi ve brokerler için asgari ödenmiş sermaye miktarı şirket türüne göre Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 2 milyon 500 bin liraya, faaliyette bulunulacak hayat ve hayat dışı alanlarındaki her bir ruhsat talebi için ilave 500 bin liraya çıkarıldı. Faaliyette bulunulacak reasürans alanındaki ruhsat talebi için ilave 1 milyon TL sermaye şartı geldi. Pay senetlerinin tamamının ise nama yazılı olması gerektiği belirtildi.

Brokerler tarafından tesis edilecek merkez dışı teşkilat için de ilave asgari ödenmiş sermaye miktarı 25 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi.

Kararda, kurumun, brokerlerin faaliyetlerini denetleme ve gerektiğinde durdurma yetkisi olduğu vurgulanarak, brokerlerin hukuki ve mali şartlara uymaması durumunda ruhsatlarının iptal edilebileceği belirtildi.

Ayrıca kurumun, belirli maktu ve nispi tutarları değiştirme yetkisinin de olduğu kaydedilerek, söz konusu değişikliğin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksi artış oranına göre güncelleneceği duyuruldu.

Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240118-15.htm

Editör: Üveys Altun