Sigortacılık Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 12 ve 15'inci fıkralarında ''Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ'' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu tebliğ, 1 Mayıs 2022'de yürürlüğe girdikten sonra söz konusu fıkralarda belirtilen parasal sınırların, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapılan uyuşmazlık başvuruları için yeniden belirlenmesini kapsıyor.

Tebliğin parasal sınırları düzenleyen bölümü şöyle:

"Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan 8 bin Türk lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir.

8 bin Türk lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir.

Sigorta Life Dergi Aralık Sayısı Yayında ve Satışta Sigorta Life Dergi Aralık Sayısı Yayında ve Satışta

Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 107 bin Türk lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilir. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 24 bin Türk lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur."