Beher 

Sigorta poliçelerinde veya sigorta ürünlerinin detaylarında sıkça karşılaşılan beher, Farsçadan dilimize geçmiştir ve “her bir” anlamını taşır. Sigorta evrakında herhangi bir karışıklık yaşanmaması için sık sık kullanılır. Böylece sigortalının haklarının korunması, hangi durumlarda tazminat alabileceğinin kesinleşmesi ve alacağı tazminatın oranlarının belirlenmesi sağlanır. 

Kasko, tamamlayıcı sağlık sigortası veya özel sağlık sigortası gibi farklı sigorta türlerinde beher kavramıyla karşılaşabilirsiniz.

Peki Beherin Önemi Nedir?

Sigorta poliçeleri, sigortalı ile sigorta şirketleri arasında imzalanan bir sözleşmedir. Bu nedenle de hangi durumlarda poliçenin devreye girip ödeme yapılacağı veya ödemelerin hangi şekillerde gerçekleşeceği net çizgilerle belirlenir. Beher ise poliçeye netlik kazandırır. Örneğin sigortalının imza atacağı poliçenin teminatlarından birinde “Bu ödeme, beher hadisede 10 gün için, yıllık 5 hadiseye kadar geçerlidir.” şeklinde bir ifade yer alıyorsa bu durumda sigortalı, teminata konu ödemeyi her bir olayda 10 gün için olmak kaydıyla 5 kere alabilir.

Flotan Poliçe 

Nakliye sigortaları arasında yer alan flotan poliçe, geçici bir çözümdür. Uluslararası ticarette ürünlerin yükleme aşamasına kadar geçen zaman içerisinde ortaya çıkabilecek riskleri kapsar. Böylece yüklemenin gerçekleşeceği süreye kadar ürünler güvence altına alınır, ürünlerin yüklemesi gerçekleştikten sonra ise kesin sözleşme başlar. 

Flotan Poliçesi Neden Önemli?

Tır, gemi veya uçak gibi farklı taşıtlarla yola çıkacak olan ürünlerin, bazı durumlarda bekleme süresi ayları bulabilir. Böyle bir durumda da ürünler, olası zararlara karşı teminatsız kalır. Flotan veya başka bir deyiş ile geçici poliçe ise ürünlerin teminatsız kalmasının önüne geçer. Aynı türde olan ürünlerin bir kısmı yüklenip bir kısmı beklemede kaldığında poliçe geçerliliğini yitirmez. Ancak birden fazla tipte ürün varsa her biri için ayrı flotan poliçe düzenlenmesi gerekir.

Halefiyet 

KASİDER ve BİMTES’den Yangın Sigortalarında Etkin Hasar Yönetimi Eğitim Programı KASİDER ve BİMTES’den Yangın Sigortalarında Etkin Hasar Yönetimi Eğitim Programı

Kökeni Arapça halef sözcüğünden gelen halefiyet, hukuki bir terimdir ve “bir başkasının bir hakkına sahip olup o kimsenin yerine geçmek” anlamına gelir. Sigorta sektöründe ise Türk Ticaret Kanunu’nun 1301. maddesinde “Sigortacı, tazminat bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nispetinde sigortacıya intikal eder.” şeklinde tanımlanır. Yani sigorta şirketleri, sigortalı kişiye gerekli tazminatları ödedikten sonra 3. şahıslara dava açabilme hakkı kazanır. 

Halefiyet, sorumluluk sigortası olarak tanımlanan sigorta türlerinde de yer alabilir. Bu tür sigortalardan bazıları, sadece üçüncü şahıslara yönelik teminatlara sahiptir. Böyle bir sigorta poliçesinde, 3. şahısların görecekleri zararların tanzimi sigorta şirketine devredilir. 

Editör: Sigorta Life