Uğur Gülen: Bu yıl BES, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne Evrilecek Uğur Gülen: Bu yıl BES, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne Evrilecek

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Karayolları Trafik Kanunu’nun 90’ıncı maddesinde zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenecek destekten yoksun kalma, sürekli sakatlık ve motorlu taşıtın değer kaybı tazminatının hesaplanmasına ilişkin kuralları iptal etmesiyle sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğunu azaltan hükümlerin uygulanamaz hale geldiğini açıkladı. Karasu, kararla tazminatların Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesine göre değil, Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümlerine ve Yargıtay’ın bu konudaki içtihatlarına göre hesaplanacağını belirtti.

Daha fazla tazminat ödenecek

Karasu, “Bu karardan sonra sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğunu azaltan hükümler uygulanamaz hale geldi. Sigorta şirketleri eskiye nazaran yüzde 20-30 oranında daha fazla tazminat ödemek zorunda kalacaklar” diye konuştu. Anayasa Mahkemesi kararından önce araçlarda oluşan değer kaybı bedelinin Trafik Sigortası Genel Şartlarının ekinde yer alan bir formüle göre belirlendiğine işaret eden Karasu, Anayasa Mahkemesi kararıyla değer kaybı hesaplamasında bu formülün uygulanamayacağını anlattı. Prof. Dr. Rauf Karasu, şunları kaydetti: “Araçların kaza sonucunda uğradığı değer kaybı şu şekilde tespit edilecektir. Sigorta eksperleri yetkili bayi ve servislerden kaza yapan aracın kaza öncesi satış bedeli ile kaza sonrası satış bedelini tespit edecekler. Bu iki bedel arasındaki farkı aracın uğradığı değer kaybı olarak kabul edeceklerdir. Örneğin kaza öncesi bir araç piyasada 500 bin liraya satılırken kaza sonrası artık 400 bin liraya alıcı bulabiliyorsa, sigorta şirketi araç sahibine değer kaybı bedeli olarak 100 bin lira ödemek zorundadır. Anayasa Mahkemesi kararı ile birlikte sigorta şirketlerinin tazminat ödeme yükümlülükleri artacağından bu kararın trafik sigortası primlerinin de artmasına neden olacağını düşünüyorum.”

Editör: Sigorta Life