Sigortacılık ile bazı alanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ebeveynler 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikim yapabilecek. Yeni düzenlemeyle üç sene içerisinde 18 yaş altı BES'e katılımın 923 bin civarı olması ve 3 milyar TL civarında bir birikim tutarına ulaşması bekleniyor. Son dönemlerde sektör gündeminden düşmeyen konulardan biri olan 18 yaş altı vatandaşların bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi ile birlikte sektör yetkilileri konu ile ilgili görüşlerini Sigorta Life okurları için aktardılar. Sektörün duayen isimleri 18 yaş altına BES düzenlemesiyle erken yaşta tasarruf bilincinin artacağını ve sigorta sektörü ve Türkiye ekonomisi için pozitif anlamda etkisi olacağı görüşünde. “Ülkemiz tasarruf oranlarının artırılması hedefine olumlu katkı sağlanmış olacak.” Atilla Benli - Türkiye Sigorta Birliği Başkanı “BES'e 24 milyona yakın çocuk/gencimizin erken yaşlarda kendi adlarına girecek olması ve ülkemiz için büyük değer taşıyan sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki üye birikimlerinin BES'e aktarımına imkan tanınmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. 18 yılı aşkın sürede şeffaf, güvenilir bir şekilde 13 milyona ulaşan katılımcının teveccühü ile 178 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşarak büyük yol kat eden BES, yeni dönemde daha da hızlı büyüyerek ülke tasarruflarının sağlıklı bir şekilde artmasındaki rolünü güçlendirecektir. 18 yaş altına BES düzenlemesiyle erken yaşta tasarruf bilincinin elde edilmesi ve ülkemiz tasarruf oranlarının artırılması hedefine olumlu katkı sağlanmış olacak. Vakıf ve sandıklardaki birikimlerin daha kurumsal, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile yönetilmesi için BES’e aktarımı sayesinde de ülkemiz tasarruf oranlarının artması desteklenecektir. Heyecanımız büyük.” “Tasarruf yapma bilincini de erken yaşta kazanmış olacaklar.” Yılmaz Ertürk - Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü “18 yaşından küçüklerin BES’e dahil edilmesi katılımcı tabanının genişlemesi anlamında sektörümüzün heyecanla beklediği bir düzenlemeydi. Yeni düzenleme ile ebeveynler veya yasal temsilcileri, çocukların geleceği için küçük yaşlardan başlayarak onlar adına yatırım yapabilecekler. Çocuklar, iş hayatına atılmadan çok önce düzenli katkı payı ödemeleri sayesinde önemli bir birikim elde ederken, tasarruf yapma bilincini de erken yaşta kazanmış olacaklar. 18 yaşından küçüklerin BES’e dahil edilmesi sonrasında ulaşılacak katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü için sektörde telaffuz edilen çeşitli tahminler mevcut. Biz de yurt içindeki tasarruf bilincinin gelişmesiyle birlikte sisteme dahil olacak 18 yaş altı çocuklarımızın her geçen gün artacağını öngörüyoruz. Sektörümüzün, sahip olduğu potansiyel doğrultusunda gelişmesi ve geniş kitlelere yayılması anlamında atılan bu adımın çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz.” “Ciddi anlamda pozitif bir etki sağlayacak.” Didem Özsoy Dirican - NN Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı “Türkiye’deki 2009 yılındaki tasarruf oranı yüzde 21’lerdeydi. 2017’de bu oran yüzde 25’e çıkmış durumda. TÜİK’in araştırmasına göre yaklaşık 4 puanlık bir artış var. Bu güzel bir artış ama yeterli mi derseniz değil. Çünkü gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımızda, gelişmekte olan ülkelerin tasarruf oranı yüzde 32’lerde. Aslında bizim ülke olarak gideceğimiz daha yolumuz var. Ben bu oranlara bu şekilde devam edersek ulaşabileceğimize inanıyorum. Tasarruflar artıyor ama daha da artması gerek aslında. Türkiye genç bir nüfus var. Genç bir nüfus olduğu içinde emekliliğe ne kadar erken girilirse aslında o kadar faydalı bir sistem. Dolayısıyla 18 yaşın altında böyle bir imkana sahip olması çok ciddi anlamda pozitif bir etki sağlayacak. Ne kadar erken girilirse bu sisteme o kadar faydası görülen bir sistem. 18 yaşında giren bir kişi 38 yıl boyunca burada kalacak ve 38 yıllık bir birikimle ciddi anlamda pozitif bir etki yaratacağını biz inanıyoruz.” “Bireysel emeklilik sistemi katbekat büyüyecek.” Taylan Türkölmez - Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü “BES’te, 180 milyar liraya yakın bir fon büyüklüğüne, otomatik katılım sistemi de dahil edildiğinde 12-13 milyona yakın katılımcıya ulaşıldı. Türkiye’nin nüfusu dikkate alındığında önemli bir yayılım sağlandı ve bunun da bireysel emeklilik açısından ciddi bir başarısı oldu. Geleceğin emeklilik sistemini oluşturma açısından 18 yaş altının sisteme girmesinin önemli bir ivme olacak. Şöyle bakıyorum olaya, belki bir slogan olarak da düşünebilirsiniz. Yeni düzenleme sayesinde Türkiye’nin tasarruf sisteminin geleceği olan bireysel emeklilik sistemi, Türkiye’nin geleceği gençler ile buluşuyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, biz bundan sonrasını o gençlerimizle yapıyor olacağız. Biz bireysel emeklilik sistemine gençlerimizi katarak, genç yaşta onlara çok küçük yatırımlarla düzenli şekilde yatırım yapmayı öğreteceğiz. Gençler de bize, daha nasıl dijital olabileceğimizi, daha nasıl çevik şirketler olabileceğinizi, ne tür farklı yatırımlar sağlayabileceğimizi öğretecek. O nedenle hem gençlerin bu sistemi sahiplenmesi, bizlerin de gençleri sahiplenmesi ile bugünden yarına çok ciddi bir ivme katacak, bugün yurtiçi tasarrufların yalnızca yüzde 6’sını oluşturan bireysel emeklilik sistemi katbekat büyüyecek.” “Z kuşağına tasarruf bilincinin aşılanması açısından doğru ve zamanında bir girişim olacak diyebiliriz.” Deniz Yurtseven - MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü “BES ile ilgili açıklanan yenilikler, özellikle BES’te 18 yaş sınırının kalkması, uzun zamandır üzerinde konuşulan konulardı. Bireysel emekliliğe girişte 18 yaş sınırının kalkmasıyla yaklaşık 23 milyon gencin sisteme dâhil olmasının önü açıldı. 23 milyon gencin tümünün BES’e katılmayacağını, ancak bu rakamın %5’inin 1-2 yıl içinde sisteme dâhil olacağını ve ciddi sayıda yeni katılımcıya ulaşacağımızı öngörüyoruz. Hâlihazırda bu rakamları yeterli ya da eksik yorumlamaktan ziyade, sektörümüz için yeni bir dönemin habercisi ve çok daha iyi sonuçlar için bir başlangıç olarak görmek gerekir. Şu anda Türkiye’de sigorta sektörü, dünya ortalamasının gerisinde yer alıyor. Bu durumun öncelikli nedenleri arasında henüz sigorta bilincinin yeterli olgunluğa erişmemesini gösterebiliriz. Bununla birlikte, özellikle son birkaç yılda başta BES’teki %25 devlet katkısı olmak üzere sektörü teşvik edici, son derece doğru adımlar atılıyor. Devlet katkısının ardından uygulamaya konan otomatik katılım sistemi sektöre büyük bir hareketlilik getirirken bugün konuştuğumuz 18 yaş sınırının kalkması ise sektöre yeni bir ivme kazandıracak. İlerleyen dönemlerde söz konusu yeniliklerin ve uygulamaların karşılığını daha net göreceğimize inanıyorum. Hem bireysel tasarrufların artması hem de sistemin gelişimi açısından yeni katılımcıların sisteme dâhil olmasını her zaman olumlu bir gelişme olarak değerlendirdik. Şimdiye kadar çocuklarının geleceği için tasarrufta bulunmak isteyen ebeveynler ya da aile büyükleri kendi adlarına BES katılımcısı oluyordu. Şimdi, arzu eden tüm anne-babalar ya da aile büyükleri çocukları çok erken yaşta BES’e dâhil edebilecek ve onların birikim yapmalarını sağlayabilecek. Üstelik BES’teki %25 devlet katkısı 18 yaş altı katılımcılar için de geçerli olacak. Gençler erken yaşta sisteme dâhil olup küçük meblağlar ile uzun vadede tasarruf hedeflerine ulaşabilirken sistemdeki katılımcı sayısı artmaya devam edecek.Bizler sektör temsilcileri olarak tasarruf bilincinin toplumumuzda yerleşmesi için uzun yıllardır pek çok çalışma yapıyoruz. Özetle 18 yaş sınırının kalkması, erken yaşta tasarruf bilincinin oluşması ve özellikle Z kuşağına tasarruf bilincinin aşılanması açısından doğru ve zamanında bir girişim olacak diyebiliriz.” “BES daha da büyüyerek daha güvenilir bir sistem haline gelecek.” Fırat Kuruca - AvivaSA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü “Yeni Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan bu güncellemenin resmiyete kavuşması oldukça sevindirici bir haber. Çünkü Bireysel Emeklilik Sistemi’ne 18 yaş altı vatandaşların da dâhil edilmesi demek BES’i tabana yaymak anlamına geliyor. Bu sayede genç nüfusumuzun da geleceğini güvence altına almış oluyoruz. Aynı zamanda gençlerin tasarruf bilincini artırmış olmakla birlikte finansal okuryazarlığı da küçük yaştan itibaren geliştirmiş oluyoruz. Katılım tutarının da her geçen yıl daha da yükseleceğine inanıyorum. Kumbara görevi görecek olan BES, bu düzenlemeyle hem gençler için hem de sistem için faydalı olacak. Sistemin faydasını gören ve ona güvenen yeni nesil daha fazla tasarruf yapmaya başlayacak, bu da uzun vadede etkili sonuçlarla karşılaşmamızı sağlayacak. 18 yaş altının sisteme dâhil edilmesi dışında Yeni Reform Paketi’nde yer alan diğer güncellemelerle birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi daha da büyüyerek daha güvenilir bir sistem haline geleceğini düşünüyorum. BES fon büyüklüğünde özel sektörde lider bir kuruluş olarak bu alandaki güncellemelerin sistemimizin geleceği ve güvenilirliği için oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. TÜİK verilerine göre (0-19 yaş arası) yaklaşık 25 milyon kişinin BES sistemine girişinin önünün açılmış olması hem genç kuşağın birikim kabiliyetini geliştirecek hem de gelecekleri için değerli bir adım atmış olacaklar.” “Düzenlemenin ekonomimiz ve sektörümüz için önemli bir potansiyeli barındırdığını söyleyebiliriz.” Erol Öztürkoğlu – Fiba Emeklilik Genel Müdürü “18 yaş altına ilişkin düzenleme tüm emeklilik sektörünün heyecanla beklediği bir düzenlemeydi. Biz de uygulamanın başlamasıyla birlikte bir müşterimizin çocuğunu BES’e dahil ederek başladık. Yeni uygulamayla 11 milyonu kız, 12 milyonu erkek olmak üzere toplam 23 milyon çocuk ve gencin BES’ten yararlanabilmesinin önündeki engeller kaldırılmış oldu. 18 yaş altı nüfusun da sisteme katılmasıyla birlikte, potansiyel BES katılımcı sayısı Türkiye'nin toplam nüfusuna ulaştı. Bu düzenlemenin küçük yaşta çocuklarımıza tasarruf bilinci kazandırarak, hane halkı tasarruflarını artırmayı ve ulusal tasarruf oranlarımızı yukarılara çekmeyi hedefleyen bu düzenlemenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocukların küçük yaşlardan itibaren BES aracılığıyla sigorta ve emeklilik sektörüyle tanışması yaşam boyu tasarruf alışkanlıklarını ve sigortalılık bilincini etkileyecek bir durum. Ayrıca, katılımcılar açısından baktığımızda da erken yaşta sağladığı birikim avantajı sayesinde, 18 yaşını doldurduktan sonra yetişkinliğe adım atarken hayallerini gerçekleştireceği yolda daha emin adımlarla yürümesini sağlayacağını söyleyebiliriz. BES’te bulunan yüzde 25 devlet katkısı da önemli bir teşvik, ebeveynler her çocuğu için ayrı ayrı devlet katkısından yararlanabiliyor. Devlet katkısının mevcut mevzuatta belirlenen hak ediş süreleri 18 yaş altı BES uygulamasında da aynı şekilde devam ediyor. Bunlar da sisteme girişi etkileyecek avantajlar. Dolayısıyla 18 yaş altına yönelik düzenlemenin ekonomimiz ve sektörümüz için önemli bir potansiyeli barındırdığını söyleyebiliriz. Biz de Fibaemeklilik olarak daha fazla katılımcının BES’e dahil olması için çalışmalar yapmaya ve ailelere ailelere BES’e erken yaşlarda dahil olmanın avantajlarını anlatmaya devam edeceğiz.”