Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) 2017 yılında başlattığı Ortak Veri Modeli (OVM) Projesinin kapsamı genişlemeye devam ediyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) 2017 yılında başlattığı Ortak Veri Modeli (OVM) Projesinin kapsamı genişlemeye devam ediyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sigorta verilerinin güvenle saklanmasını hedefleyen projeye son olarak Trafik Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Motorlu Araç Mesleki Faaliyet Sigortası ve Yarış Araçları Sorumluluk Sigortası ürünleri de eklendi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 2017'nin son çeyreğinde çalışmalarına başladığı Ortak Veri Modeli Projesi'nin kapsamını genişletiyor.

Kapsama Trafik Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Motorlu Araç Mesleki Faaliyet Sigortası ve Yarış Araçları Sorumluluk ürünlerinin de eklenmesi için yürütülen çalışmaları 07 Ağustos itibarıyla tamamlayan SBM, yeni platformdaki üretim tablolarına 12.224.430.665 adet, hasar tablolarına 415.271.263 adet kayıt aktardı.

SBM, Ortak Veri Modelinin altyapısı parametrik bir yapı ile kurgulandı. Sadece mevcut ürünler için değil, gelecekteki ürünlerin de entegrasyon ihtiyacı karşılanacak şekilde sürdürülebilir, ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirilebilir bir yapı oluşturuldu.

Merkezinde sigortalının olduğu, her bir branşın sigortalının birer varlığı olduğu ve her bir branşın parametrik olarak tanımlanarak sigorta bilgilerinin ortak veri tabanı, ortak web servis ve ortak veri ambarı ile konsolide edildiği bir altyapı platformu tasarlandı.

KVKK düzenlemelerine uyumlu olarak oluşturulmuş yeni OVM altyapısındaki tüm kayıtlara SBM referans numarası üzerinden erişim sağlanarak, maksimum seviyede güvenlik önlemleri ile saklanmakta.

OVM altyapısı tarih bazlı çalışabilen optimize iş kurallarının işletilebilmesine olanak tanıyacak şekilde oluşturuldu

Farklı branşlarda bir çok üründe olduğu gibi Trafik Sigortası altyapısının OVM'ye geçirilmesi ile vatandaşa dijital ortamda daha iyi hizmet vermek için e-Devlet Kapısı ve kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyon altyapıları iyileştirilerek; izlenebilirlik, hatalara karşı anında müdahale ve günümüz ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde çeşitlendirilebilecek parametrik bir yazılım altyapısı kurgulandı.

OVM altyapısı tarih bazlı çalışabilen optimize iş kurallarının işletilebilmesine olanak tanıyacak şekilde oluşturuldu.

Yeni tanımlanan kuralların geçmiş gönderimleri etkilemeden işletilebildiği altyapı ile tüm sigorta verilerinin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne eksiksiz olarak aktarımı sağlanarak mali tablolar ile tam uyum hedeflendi.

Ortak Veri Modeli öncesinde bütünleşik yapıya sahip olmayan sistemlerin düzenlenmesi, geliştirilmesi, yenilenmesi veya entegrasyonları kaynak sıkıntısının yaşandığı noktalarda paydaşlar için büyük bir yük teşkil etmekte.

OVM sayesinde tek bir merkezde toplanan ve konsolide hale gelen bu yapı, eskiye kıyasla çok daha az zaman ve maliyet ile sistemlerin geliştirilmesine ve düzenlemesine olanak sağlıyor.

Milli Reasürans 95 Yaşında Milli Reasürans 95 Yaşında

Yeni sistemin verimli ve etkin yapısı sayesinde tüm verilerin analiz ve raporlanması alanında birçok yenilik ve geliştirme mümkün hale gelmekte, veri daha verimli şekilde analiz edilebiliyor.

Ortak Veri Modelinin en önemli çıktılarından birisi de tüm sigorta branşlarının SBM'ye aktarılması sonrası Sigortalı Skorlama çalışmaları konusunda gereken altyapının hazır olacak olması. Sigortalı ve Sigorta Branşı skorunun oluşturulacağı bu projede; ayrıca nesne bazlı skorlama da yapılabilir hale gelecek.

Böylece sigorta poliçesi ile teminat altına alınmış örneğin bir otomobilin ya da bir evin sigorta skoru hesaplanıyor olacaktır. Bu skorların oluşturulmasında SBM veri tabanında oluşan verilerin yanı sıra skora etki edecek diğer kurumlardan elde edilecek veriler de kullanılacak.

Editör: TE Bilisim