Selva Eren, ‘’Global anlamdaki reaürans kapasitelerindeki daralma, Türk sigorta sektörlerini ciddi anlamda etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanlığınca reasürans kapasite ihtiyacının karşılanması amacıyla Türk Reasürans kuruldu. Sigorta şirketleri belli kısmı kendi üzerlerinde kalmak üzere büyük risklerini reasürörlerine devrediyorlar yani sigorta şirketleri risklerini bize devrediyorlar. En basit tabirle de ‘’sigortacının sigortacısıyız’’ diyebiliriz.

DASK Türk Reasüranstan Ayrı Reasürans Plasmanı Olan Türk Reasürans’ın Yönettiği Bir Kurumdur.

  Selva Eren, ‘’Biz reasürör olarak DASK’ın reaürans plasmanında herhangi bir kapasitemiz veya varlığımız yoktur. Türk Reasürans olarak sektördeki sigorta şirketlerine bir kapasite sağlıyoruz ve DASK’ın yönetici şirketiyiz. DASK reasürans plansmanında olan sadece 6 tane sigorta şirketi vardır ve onlarda yaklaşık 400 milyon TL değerinde risk üstleniyorlar’’ dedi.

Depremle İlgili Olarak Ödenen Deprem Özelindeki Hasarlarda Yüzde 9’unu Temsil Ediyoruz.

  Selva Eren, ‘’Deprem sonrasında Türk Reasürans sigorta şirketlerinden yaklaşık 2.5 milyon TL değerinde ihbar geldi ve biz sigorta sektöründe 23 sigorta şirketi ve 5 kurumla çalışıyoruz. sigorta şirketlerine 400 milyon TL avans ödemesi yaptık. Haftalık 80-90 milyon arası sigorta şirketine ödeme yapıyoruz. Türk Reasürans olarak prim anlamında Türk sigorta sektörünün yaklaşık yüzde 49 gibi bir payını temsil ediyoruz.     Bu depremle ilgili olarak ödenen deprem özelindeki hasarlarda da yüzde 9’unu temsil ediyoruz. Bunun dışındakiler milli reasüransımız ve yabancı reasürans şirketlerine devredildi’’ dedi.

DASK Hariç Sigorta Şirketlerinin 72-74 Milyar Arası Ödeme Yapması Gerekiyor.

Selva Eren, ‘’ Toplamda 100 milyon gibi bir hasar beklentisi var ve DASK hariç 72-74 milyar arası sektörün ödemesi yapması lazım. DASK’ın da 28 milyar gibi ödeme yapması gerekiyor. 4 milyar TL’yi de  Türk Reasürans olarak biz ödüyoruz ve kalanını da Milli reasüransımız ve yabancı reasürans şirketlerimiz ödüyor’’ dedi.

Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, ’’ Hasar ödeyecek reasürörlerle toplantı gerçekleştirip depremden gelebilecek hasarları teknik anlamda modelleme sonuçlarıyla anlattık’’ dedi.

Selva Eren, ‘’Modelleme platformu geliştirip hasar ödeyecek reasürörlerle toplantı gerçekleştirip depremde oluşabilecek hasarları teknik anlamda modelleme sonuçlarıyla anlattık. Türk sigorta sektöründeki sigorta şirketlerimiz ve reasürans şirketimiz son derece bilinçli şekilde nakit akışlarını organize ederek Türk sigorta şirketlerine hızlı cevap verecek konuma geldiler.

DASK’ın 26 Milyar Gibi Beklenilen Ödemesinde Türk Reasürans Olarak Bir Payımız Yoktur.

Selva Eren, ‘’ DASK’tan 26 milyar gibi beklenilen ödemede Türk reasürans olarak bir payımız yoktur. DASK’ın fonlarından biriken 23.5 milyarın içerisinden 4.2 milyar TL ordan çıkacak ve onun üzerini de reasüranstan ve reasürörler ödEyecektir. DASK’ın 26 milyar ödemesi de nisan ayında son tamamlanacaktır’’ dedi.

KURULDUĞUMUZ İLK GÜNDEN BERİ DOLAR BAZINDA HEP KAR ETTİK

 Selva Eren, ‘’Karlılık en büyük başarımızdır. Kurulduğumuz ilk günden beri hep kar ettik. Biz 600 milyon sermayeyle kurulduk ve ilk olarak ödenmiş rakamımız 150 milyon TL’dir. Üç senede öz kaynaklarımızı yaklaşık 1.6 milyar TL’ye ulaştırdık. Bu sene 675 milyon TL net kar ettik ve 4.5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık.

Selva Eren, ‘’ İki senedir 21 ülkede 35 tane sigorta şirketine kapasite veriyoruz ve ilerleyen dönemlerde de yurtdışına kapasite vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

Türkiye Hayat Emeklilik’ten VakıfBank Troy Karta Üç Taksit Türkiye Hayat Emeklilik’ten VakıfBank Troy Karta Üç Taksit

 

Editör: Sigorta Life