TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında Haziran ayına göre hizmet sektöründe yüzde 5,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 arttı.
Hizmet sektörü güven endeksi 114,8 oldu Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 108,5 iken, Temmuz ayında yüzde 5,8 oranında artarak 114,8 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 9,6 artarak 112,0 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 6,5 artarak 110,5 değerini aldı.Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,8 artarak 121,8 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi 109,6 oldu Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında yüzde 3,7 oranında artarak 109,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 6,0 artarak 112,4 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,8 azalarak 86,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,6 artarak 129,6 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi 86,3 oldu Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 82,4 iken, Temmuz ayında yüzde 4,7 oranında artarak 86,3 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 3,3 artarak 78,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,9 artarak 93,9 değerini aldı. İnşaat sektöründe Temmuz ayında girişimlerin yüzde 53,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 46,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" Haziran ayında yüzde 26,7 iken Temmuz ayında aynı oranda kaldı, "talep yetersizliği" Haziran ayında yüzde 19,1 iken Temmuz ayında yüzde 19,2 ve "diğer faktörler" Haziran ayında yüzde 25,8 iken Temmuz ayında yüzde 22,8 oldu.