Asrın felaketi olarak nitelenen ve 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sebebi ile Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu değerlendirmelerde bulundu. Sigorta sektörü, yaşanan deprem felaketi sebebi ile oluşan kayıpları gerek hayat gerek hayat dışı branşlarında aldığı aksiyonlarla çok hızlı bir şekilde gidermeye başladığını ifade eden Pamukçu, sigorta şirketlerinin ilk günden itibaren her konuda depremzedelerin yanında yer aldığını kaydetti. Pamukçu şunları söyledi:

RS Otomotiv Grubu’ndan Kahramanmaraş Ahilik Hareketi’ne Destek RS Otomotiv Grubu’ndan Kahramanmaraş Ahilik Hareketi’ne Destek

“Yapılan hem ayni hem de nakdi yardımların yanı sıra iş süreçlerinde de atılan önemli adımlar sayesinde bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sigorta tarafındaki taleplerini hızlıca çözdüklerini söyleyebilirim. Şirketimizin de içinde bulunduğu hayat dışı sigorta şirketlerine deprem bölgesinden ulaşan ihbarların ağırlıkla yangın ve kasko branşlarında olduğu gözlenmektedir. Depremde çok sayıda bağımsız bölüm ya tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmiştir. DASK tarafından konutlar için sağlanan Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanı sıra Konut Sigortası’nın önemi bu noktada ortaya çıkmıştır.”

Teminatın önemi anlaşıldı

Konutlar için ihtiyari yaptırılan Konut Sigortası’nın yanı sıra ticari ve sınai rizikolar için yangın branşı kapsamında teminat altına alınan ihtiyari deprem teminatının da öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Pamukçu, “Tüm illerde küçük orta ölçekli işletmelerde önemli zararlar meydana gelmiştir. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu İskenderun ve Kahramanmaraş’taki neredeyse tüm büyük ölçekli fabrikalarda önemli fiziki zarar ve buna bağlı kâr kayıpları hasarları oluşmuştur. Şirketimiz ifade ettiğim tüm branş ve riziko türlerinde ihbarlar almış, ekspertiz çalışmalarını hızlıca başlatmıştır. Bölgede yer alan eksperler üstün bir çaba içerisinde raporları sonuçlandırmaktadırlar. Sigorta şirketleri bu hasarların önemli bir kısmını reasürans anlaşmaları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı reasürans piyasalarından tazmin edecektir. Tüm dünyada artan katastrofik olaylara ek olarak ülkemizde bu depremin meydana gelmiş olması zorlaşan piyasa koşullarının önümüzdeki yıllarda daha da zor hale geleceğini bize göstermektedir” şeklinde konuştu.

Editör: Sigorta Life