Sigortacılık Eğitim Merkezi, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında sigorta acenteleri ve bankalar nezdinde sigorta ürünlerine yönelik pazarlama, bilgilendirme ve satış işlemlerini gerçekleştirecek teknik personel için “Teknik Personel Yeterlilik Sınavı’’ düzenlenecektir. İlgili yönetmelik hükümleri gereği kişilerin teknik personel olabilmesi için söz konusu sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

1 Temmuz'dan itibaren kimler, nasıl BES'ten kısmi ödeme alabilecek? 1 Temmuz'dan itibaren kimler, nasıl BES'ten kısmi ödeme alabilecek?

Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun illerinde belirlenen kontenjana göre yapılacak sınavın ücreti ilk kez girecek olanlar için 245 TL, daha önce sınava girip başarısız olanlar içinse 147 TL olarak belirlendi.

Başvuru Süresi 1-26 Ağustos 2022 olarak belirlenen sınav 17 Eylül 2022’de yapılacak.

Sınav ve başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi edinmek için https://www.segem.org.tr/duyuruDetay.asp?DuyuruID=5842 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Editör: Sigorta Life