Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 05/01/2024 tarihli ve 2024/1 sayılı Türkiye Finansal Raporlama Standartı 17 (TFRS 17) Kapsamında Sunulacak Raporlara İlişkin Genelgenin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yaptığına dair genelge yayınladı.

07.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecek bu madde kapsamında, sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketleri için TERS 17 geçiş bilançosu tarihi 01/01/2024 kabul edilerek ara dönemler için talep edilen finansa/ tablolar ve ilgili dipnotlar ile yılsonuna ait kar veya zarar tablosu ve ilgili dipnotlar karşılaştırmalı olarak sunulmaz. 31/12/2024 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar ve dipnotları bağımsız denetime tabi tutulacak.

BNP Paribas Cardif Emeklilik’in BES fonları yatırımcısına son 5 yılda yüzde 2022 değer kazandırdı! BNP Paribas Cardif Emeklilik’in BES fonları yatırımcısına son 5 yılda yüzde 2022 değer kazandırdı!

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Editör: Üveys Altun