Bina Tamamlama Sigortası 2015'den bu yana uygulanmakta olup, kapsamı genişletilmesiyle birlikte işleyişinde önemli değişikliklere gidildi. 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bina Tamamlama Sigortası'nda yeni döneme ilişkin genelge yayınladı.

Yeni dönemde ön ödemeli konut satış sözleşmeleri kapsama alındı. 6 Şubat depremi sonrası hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri ile diğer tüm inşaat projeleri de Bina Tamamlama Sigortası kapsamına alındı. Böylelikle, tüketicilerin yanı sıra arsa sahipleri de müteahhitlerinden söz konusu sigortayı talep edebilecek.

Güvenlik Donanımı Yönetmeliği Nedeniyle Yapılan 0 Km Oto Kampanyaları 2. El Otoyu Vurdu Mu? Güvenlik Donanımı Yönetmeliği Nedeniyle Yapılan 0 Km Oto Kampanyaları 2. El Otoyu Vurdu Mu?

Bina Tamamlama Sigortası ile satıcı/müteahhitin; iflası, ölümü ve teslim tarihine müteakip 12 ay içinde konutu teslim edememesi teminat altına alınırken, teslim tarihine müteakip 12 ay içinde konutun teslim edilememesi halinde, mevzuata veya ruhsatlı projeye aykırı işlemler de teminat kapsamına dâhil edilerken, arsa sahipleri/tüketicilerine sağlanan koruma güçlendirildi.

Kira Ödeme Desteği

Konutun sigorta şirketince tamamlanacak olması durumda, sigorta şirketince gecikme süresince hak sahiplerine emsale göre hesaplanacak kira ödemesi yapılmasına ilişkin düzenleme ile hak sahiplerinin olası mağduriyetlerinin önüne geçildi.

Hem satıcının/müteahhittin hem de hak sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir algoritma baz alındı. Bu bağlamda, hak sahiplerinin birikimlerinin teminat altına alınmasının yanı sıra satıcı/müteahhitlerin yasal olarak sunmakla sorumlu oldukları teminata, banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubuna başvurmadan ulaşabilme imkânı sağlanarak finansal alternatif sunuldu.

Son olarak, sigorta şirketlerinin, satıcı/müteahhit üzerinde yapacağı risk değerlendirmesi ile projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi sağlanması sonucu sigortanın risk yönetim fonksiyonu da devreye sokularak, inşaat sektöründe ikincil bir denetim mekanizması zemini oluşturuldu. Böylece tüm inşaat projelerinde olası mağduriyetlere karşı önemli bir adım atıldı.

Genelgeyi okumak için tıklayınız.

Editör: Üveys Altun