Zorunlu Deprem Sigortası azami teminat tutarı 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere iki katına çıkartılarak, 1 milyon 272 bin TL’ye yükseltilmiştir. Yapılan düzenleme ile sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de hem betonarme hem diğer konutlar için iki katına çıkartılmış olup, Şubat ayından itibaren ise her ay Üretici Fiyat Endeksi’ne göre artırılacaktır.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunun 13 ncü maddesi çerçevesinde; Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği her yıl Kurumumuz tarafından güncellenmektedir.

Bu çerçevede, sigorta ve inşaat sektörlerindeki değişen koşullara ve yeniden yapım maliyetlerine göre sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri yeniden tespit edilmiştir. Bununla uyumlu olarak azami teminat tutarı da güncellenmiş, azami teminat tutarı 640.000 TL’den 1.272.000 TL’ye yükseltilmiştir. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme konutlar için 3.016 TL’den 6.000 TL’ye, diğer konutlar için 2.080 TL’den 4.000 TL’ye çıkartılmıştır.

SON DAKİKA... Gri Sigorta ile İlgili İddialar Hakkında SEDDK'dan Cevap! SON DAKİKA... Gri Sigorta ile İlgili İddialar Hakkında SEDDK'dan Cevap!

Aralık ayında Kurumumuz tarafından yapılan düzenleme ile birlikte, zorunlu trafik sigortası primlerinin 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre güncellenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. Kurum olarak şimdi de Zorunlu Deprem Sigortasında değişen ekonomik koşullar nedeniyle hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla primlerin ve teminatların aylık olarak enflasyonla güncellenmesi sağlanarak, primlerin ve teminatların yıl içerisinde değer kaybetmesi önlenmiş, tarife oranları da güncellenmiştir.

Ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sayısı 2023 yılında 11,7 milyona (%59 sigortalılık oranı) ulaşmış olup, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde bugüne kadar zorunlu deprem sigortası kapsamında sigortalılara yaklaşık 35 milyar TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Yeni tarife düzenlemesi ile, Kurumumuz sigortalıları deprem nedeniyle yaşanabilecek zor günlerde daha da güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecektir. 

Editör: Üveys Altun