AXA Türkiye Geleceğin Sigortacılarını Yetiştirmeye Devam Ediyor AXA Türkiye Geleceğin Sigortacılarını Yetiştirmeye Devam Ediyor

SEDDK yayınladığı genelge ile trafik sigortası prim/özsermaye katsayısında yapılan değişiklikleri bildirdi.

Yayınlanan genelgeye göre:

"Sigorta şirketlerinin bir takvim yılı içinde ürettikleri Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (KMAZMSS) primleri toplamı bir önceki yıl sonu özsermayelerinin 5 katını geçemeyecektir.
Yıl içinde şirket dışı kaynaklardan nakit sermaye artışı sağlanmış olması halinde ilgili şirket, nakit sermaye artış tutarının belirlenen katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar ilave limit hakkı elde edecektir. Örneğin; cari yıl içinde şirket dışı kaynaklardan sağlanan 20 milyon TL'lik nakit sermaye artışı şirketin prim üretim limitini 100 milyon TL artıracaktır.”

Editör: Sigorta Life