Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) da OHAL ilan edilen illerde uygulanacak tedbirlerin revize dildiğini duyurdu.

SEDDK tarafından duyurulan ve ilan tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilen kararlar şu şekilde;

Madde 1- Poliçelerin Yenilenmesi (DASK ve TARSİM Hariç)

6/2/2023 ve 8/5/2023 tarihleri arasında yürürlüğü sona erip yenilenemeyen ve/veya tahsilatı yapılamayan poliçelerin yürürlük süresinin, prim tahsilatı 8/5/2023 tarihinde yapılmak üzere 8/5/2023 tarihine kadar uzatılması sağlanmıştır. Diğer taraftan, bahse konu uygulama ile yenileme işlemlerine ilişkin herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Bu kapsamda, 6/2/2023 ve 8/5/2023 tarihleri arasında yürürlüğü sona erip yenilenemeyen ve/veya tahsilatı yapılamayan poliçelerin, yürürlük sürelerinin uzatılması yerine, sigortalı tarafından aksi talep edilmediği sürece prim tahsilatı 8/5/2023 tarihinde yapılmak üzere yenilenmesi de mümkündür. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi alt yapısında her iki olasılık için de gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Yenileme yönteminin tercih edilmesi durumunda poliçenin varsa mevcut aracısı üzerinden tanzim edilmesi sağlanır. Bu dönemde yenilenecek poliçelere ilişkin bilgiler ilgili aracılar ile paylaşılır.

Madde 2- Riskli Sigortalılar Havuzuna (RSH) Prim Devri İşlemleri

Zorunlu Trafik Sigortasında 6/2/2023 ve 8/5/2023 tarihleri arasında yürürlüğü sona erip yenilenemeyen ve/veya tahsilatı yapılamayan poliçelerin yürürlük süresinin, prim tahsilatı yapılmaksızın 8/5/2023 tarihine kadar uzatılmış olması durumu şirketin, RSH prim devri sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 3- Bireysel Sigortaların Takibi

Millî Reasürans KKTC Sigorta Sektörü ile 11’inci Kez Buluştu Millî Reasürans KKTC Sigorta Sektörü ile 11’inci Kez Buluştu

Sigortalının TCKN veya YKN kaydı bulunan poliçeler bireysel sigorta olarak değerlendirilir.

Madde 4- Portföy Bilgilerinin Paylaşımı

OHAL bölgesinde işyeri bulunan sigorta aracılarının talep etmeleri halinde aracılık ettikleri poliçe ve sigorta ettiren iletişim bilgilerine ilişkin üretim listesi sigorta şirketlerince temin edilir.

Madde 5- Yürürlük

İşbu sektör duyurusu ilan tarihinde yürürlüğe girer.

Editör: Sigorta Life