Kurumun Misyonu

AXA Türkiye Geleceğin Sigortacılarını Yetiştirmeye Devam Ediyor AXA Türkiye Geleceğin Sigortacılarını Yetiştirmeye Devam Ediyor

Sigortalılar ve katılımcılar ile sektörde yer alan diğer kişi ve kuruluşların hak ve menfaatlerini korumak, kişi ve kuruluşların faaliyetlerini güvenli ve etkin şekilde yürütmelerini sağlayacak piyasa düzenini tesis etmek, yurt içi ve yurt dışı paydaşlarımızla iş birliği halinde finansal piyasalarımızın gelişmesine katkıda bulunmak, bu misyonun temini için etkin bir düzenleme ve denetim sistemi kurmaktır.

Kurumun Vizyonu

Ülkemizin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu ve “İstanbul Finans Merkezi” hedefi kapsamında, sigortalıların ve katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını odağına alarak sigortacılık ve özel emeklilik sektörümüzün; daha etkin, verimli, uluslararası normlara uygun bir şekilde çalışmasını sağlayan, katılım sigortacılığı ile birlikte kapsayıcılığını yaygınlaştıran ve referans alınan bir bağımsız düzenleme ve denetleme otoritesi olmak.

Editör: Üveys Altun