Konu hakkında görüşlerini paylaşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ; “2. El Oto Pazarı'nda, 2023 yılı Temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %18 artışla, toplam 342.000 adet araç el değiştirdi. Haziran ayına göre ise %8 seviyesinde bir artış olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda ise, gittikçe artan finansmana erişim zorlukları yanında, gerek Ticaret Bakanlığı’nın gerekse yeni ekonomi yönetiminin yeni kararlarının etkisiyle 2. el otoya talepte azalma yaşanacağını öngörmekteyiz. Bunun ilk işareti olarak ortalama araç satış süresinin ilk defa Temmuz ayında 50 günü aşmasını gösterebiliriz. Ayrıca, 01 Ağustos itibari ile gerçek kişilere de 0 km araçlarda 6 ay ve 6.000 km satış yapılmama sınırının noterlerde uygulanması ile birlikte 2. el araç satışlarında ticari amaçlı eğilim azalabilir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası döviz kurlarında yaşanan yükselişin fiyatlara yansımasına da vurgu yapan Nihat Karadağ, “Haziran ayı itibari ile 2. el otoda yaşanan fiyat artışı finansmana erişim güçlüklerinin de katkısıyla döviz kurlarındaki artışın gerisinde kaldı. Tüm bu gelişmelerle birlikte, talebin yavaşlaması ve araç satış süresinin uzaması da bu duruma eklendiğinde 2. el otonun yatırım aracı olarak pırıltısı azalmaya başladı.” diye ekledi.

2023 Yılında 15 Yaş Üstü Araçlar 1 Milyon Kere El Değiştirdi

2. El Oto Pazarı’ndaki satışlar yaş gruplarına göre incelendiğinde yaşlı araçların daha çok tercih edildiğini belirten Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ “Temmuz’da satılan araçların %61’i 7 yaş üstü araçlardan oluşuyor. Bunların %26’sı 15 yaş üstü araçlar. Rakamlar bize, 2023 yılında 15 yaş üstü araçların 1 milyon kere el değiştirdiğini gösteriyor. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 750.000 adetti. 7-15 yaş aralığı ile birlikte el değiştirme sayısı 2,2 milyonu geçiyor. Toplam satışlar içinde 7 Yaş ve üstünün payı %67. Burada en önemli değişim olarak 2022 yılının başına göre 15 yaş üstü araçların satılan araçlar içindeki payının %65 artması olduğunu düşünüyoruz.” diye ekledi.

AgeSA En Gözde Şirketler Arasında Sektör Lideri AgeSA En Gözde Şirketler Arasında Sektör Lideri

Temmuz Ayında Toplam 342.000 Adet Araç El Değiştirdi

2. El Oto Pazarı'nda, 2023 yılı Temmuz ayında toplam 342.000 adet araç el değiştirdi. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 290.000 adetti. Segment bazında değerlendirdiğimizde, satılan araçların yarısı C segmentinde gerçekleşiyor. C segmentini sırasıyla B segmenti ve D Segmenti takip ediyor.

Tüm Segmentler Bazında Ortalama Araç Satış Süresi İlk Defa 50 Günü Aştı

Tüm segmentler bazında, Temmuz ayında ortalama satış süresi tüm segmentlerde artış göstererek ortalama 50 günü aştı. Geçen yıl aynı dönemde bu süre ortalama 31 gündü. Haziran'a göre ise Temmuz ayında araçların ortalama satış süresi 4 gün uzadı. Segment bazında tüm segmentlerde yavaşlama görülürken en çok A ve B segmentlerinde satış hızında düşüş yaşandı.

Temmuz Ayında Fiyat Artış Hızı Düşse de Fiyatlar Artmaya Devam Etti

TL endeksi bazında Temmuz ayında 2022 Ocak ayına göre ortalama fiyat artışı %157'yi aştı. Euro endeksi bazında bu oran %34 oldu. Döviz kurundaki yükselişe karşın Euro bazında fiyat artışının daha düşük kalması sebebi ile, fiyatların artmasına rağmen özellikle Euro bazında fiyat artış hızında yavaşlama eğilimi göze çarpıyor.

Editör: Sigorta Life