Sanatçının son iki yılda ürettiği resim, ışıklı pano, video gibi farklı türlerde, birçoğu izleyicilerle ilk defa buluşacak yapıtlarının yer aldığı sergi, Quick Tower’ın mekânına özgü olarak tasarlandı. İlki 8 Mart 2023’te Troya Müzesi’nde, ikincisi Eylül 2023’te Manfred Osman Korfmann Kütüphanesi’nde olmak üzere Çanakkale’de açılan Troyalı Kadınlar ve Helen’in İkili Yaşamı sergilerinden yapılan seçkiye, Quick Art Space’in mekânı gözetilerek üretilmiş yeni yapıtlar eşlik ediyor. 

Quick Art Space 03

Benal Dikmen, Troyalı Kadınlar’da mitolojik anlatıları yeniden gündeme getirirken, izleyiciyi içinde olduğumuz zamanı toplumsal cinsiyet perspektifinden irdelemeye davet ediyor. Mitolojik anlatıların çağımıza nakledilmeyi talep ettiğini, günümüzün düşüncelerine, yeni sanat alanlarına ve tekniklerine göre yeniden yorumlanmaları gerektiğini düşünen Dikmen, sergiyi oluşturan yapıtlarını, anonim 19. yüzyıl fotoğraflarını kesip biçerek gerçekleştirdi. Sanatçı, kolajların videoya dönüşmesi aşamasında sanatçı ikilisi Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar’la iş birliği yaptı. Anonim kadın figürlerinden ve sembolizm içeren türlü türlü nesnelerden oluşan kolajlar, dijital ortamda yatay bir düzlemde buluştuktan sonra büyük kumaşlara basıldı.

Sergi turu ve sanatçı konuşmasını içeren paralel etkinlik programı da önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Fiyatlarda yüzde 55 artış! Fiyatlarda yüzde 55 artış!

Quick Art Space 04

Editör: Üveys Altun