UniKasko ürününüzde ne gibi değişiklikler var?

Müşteri, müşteri ihtiyacı, kullanıcı deneyimi tasarımı olgularını iş modelimizin merkezine koyarak poliçe satışına değil, çözüm satışına odaklandık. Buna da öncelikli olarak ürün gamımızı kasko ürünlerinden başlayarak ve tarife modelimizle çok kısa bir sürede değiştirdik. Böylelikle “Muafiyetli Kasko”, “Dar Kasko”, “Genişletilmiş Kasko” ve “Tam Kasko” paketlerinden oluşan UniKasko ürünümüzü satışa çıkarmak suretiyle farklı risklerin sigorta taleplerini en yüksek oranda karşılayacak yetkinliğe ulaştık. Bu bizim trafik sigortasında olduğu gibi kasko sigorta arzının, kesintisiz ve en uygun fiyatlarla sürdürülebilirliği açısından çok önem verdiğimiz bir konuydu. Sigorta arzını risk çeşitliliği bakımından en geniş kapsamda ve kesintisiz sağlıyor olmak bu dönemde acentelerimize vereceğimiz en önemli desteklerin başında geldiğine inanıyoruz. Bu nedenle de yeni ürün gamımızı tamamlayana kadar her ay farklı bir risk gurubu için yeni bir ürünü satışa çıkartmayı hedefledik.

 Mevcut koşullarda kasko sigorta pazarı büyütülebilir mi?

Geçtiğimiz yıl 20,5 milyonunu otomobil ve kamyonet araç sınıfların oluşturduğu toplam 25,1 milyon trafik poliçesi düzenlenmiştir.  Buna karşılık 7,1 milyonu Otomobil ve Kamyonet araç sınıfına ait toplam sadece 8,1 milyon araca kasko poliçesi düzenlenmiştir. Bu iki araç sınıfının 2021 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 0-15 yaş araç sayısı 10,6 milyondur. Açık olarak görüldüğü üzere sadece bu iki araç sınıfında ilk 15 yaş araçlar dikkate alındığında bile 3,5 milyonu için çeşitli nedenlerle kasko sigortası yaptırılmadığı, bunun da mevcut pazarın neredeyse %50’si kadar bir potansiyele isabet ettiği görülmektedir. 15 yaş ölçütünü 17 yaş araçlara kadar çıkardığımızda potansiyel pazara 3 milyon araç daha ekleniyor. Dolayısıyla, özellikle son yıllarda araç rayiç değerlerindeki artışla; 10-15 yaş arasında en çok satan ilk 15 markanın rayiç değer ortalaması, model yılına göre 320.000₺-230.000₺ olduğu dikkate alındığında araçların kişisel varlık içindeki öneminin çok artmış olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu araçların kasko sigortasının yapılabilmesi için geleneksel risk algısı ve risk kabul yaklaşımları yerine, üründen çözüme giden bir yaklaşımla, risklere uygun teminat setlerinin ve fiyatların sunulmasını zorunlu kılıyor. Biz de yeni ürün gamımızla bu imkânı sunmuş olduk. Sektörde satılan her 100 kasko poliçesinin %96,5’u Genişletilmiş Kasko poliçe paketidir.

Yazılım sisteminde küresel sıkıntı Yazılım sisteminde küresel sıkıntı

Unico Sigorta olarak, UniKasko ürününüzü yeniden tasarlarken nelere öncelik verdiniz?

Bu yıl hasar yönetimi iş süreçlerimizi uçtan-uca yeniden düzenliyoruz. Odağımızda fantastik kurgular ve uğraşlar yerine sigorta teminat kapsamında oluşan mağduriyetleri en kısa sürede ve eksiksiz giderilmesini en yalın iş akışıyla gidermek birinci önceliğimiz. Bununla birlikte, önümüzdeki dönemde yürürlüğe koyacağımız ve müşterilerimizin sigorta poliçe talepleriyle başlayan ve poliçe süresince devam eden süreçte yaşatmak istediğimiz müşteri deneyimlerini tasarlıyor ve bununla ilgili altyapı çalışmalarına konsantre olduk.  Hem bu çalışmalara katkı sağlamak hem pazarlama faaliyetlerine ilişkin karar süreçlerini desteklemek hem de fiyatlamayı olabildiğince her bir müşteri için özelleştirebilmek amacıyla büyük veri analizine ilişkin Şirket kaynakları dışında çözüm ortakları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Unico Sigorta içinde bulunduğu gelişerek güçlendiği bu dönemde iş hedeflerinde karşılığı olmayan nafile yaklaşımlar, sentetik konu ve gündemlerden uzak durarak, bugünden geleceğe uzanan süreçte müşteri ve satış kanallarımızın ihtiyaçlarını her gün biraz daha iyi kavrayıp iş modellerimizi değiştirip bunlarla çözümler tasarlayıp bu çözümleri de en hızlı şekilde uygulamaya alarak yaşanan anda değer üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki hedeflerimizi gerçekleştirme konusunda gücümüz ve güvencemiz, adil, şeffaf, samimi, güven ortamında, karar süreçlerinin içinde yer alan çalışanlarımızla, iş ailemizin büyük fotoğrafını tamamlayan Unico Sigorta Acenteleridir.