Türkiye Sigorta Birliği'nin üyesi olduğu Insurance Europe’un Genel Kurul ve 14. Uluslararası Konferansına katılan Genel Sekreter Özgür Obalı, bu yıl Insurance Europe Başkanlığına seçilen Sayın Frédéric de Courtois ve Genel Sekreter Michaela Koller ve Yardımcısı Olav Jones ile bir araya gelerek sigorta sektörüne yön veren global trendler üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Avrupa Birliğinde yaklaşan seçimlerin hakim olduğu oturumlarda giderek daha çok karmaşık ve yüklü hale gelen düzenlemelerin sigorta sektörü üzerindeki olumsuz etkileri odak konusuydu.

1 Temmuz'dan itibaren kimler, nasıl BES'ten kısmi ödeme alabilecek? 1 Temmuz'dan itibaren kimler, nasıl BES'ten kısmi ödeme alabilecek?

Dijitalleşme ve verinin sektörün en önemli girdisi olduğu, düzenlemelerin kişisel bilgi güvenliğini gözetirken, sigortalıların ihtiyaçlarına uygun ürünleri geliştirmek üzere sigortaya esas teşkil eden dataya erişime ve işlenmesine de olanak sağlaması gereğine dikkat çekildi.

Sigortaya erişim imkanlarının, eşitlikçiliğin ve  bilhassa gençlere yönelik finansal/sigorta eğitiminin koruma açığını adreslemek için kritik olduğu vurgulandı. İklim değişikliğine neden olan faaliyetlerin ve yol açtığı felaketlerin çevrele ve toplumsal etkilerinin azaltılmasında sigorta sektörü olarak rolünün daha görünür kılınması gerektiği ifade edildi.

Editör: Serhat Bingöl