Türkiye Hayat Emeklilik’ten Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortası Türkiye Hayat Emeklilik’ten Dövize Endeksli Prim İadeli Hayat Sigortası
Sigortacılık sektöründe yaşanan büyüme ve gelişimin bir sonucu olarak sigorta uygulamaları sonrasında yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda hızlı bir artış görülüyor. Sigorta üzerine konuşulan konuların yanı sıra önemli bir yere sahip olan sigorta hukuku ile ilgili sorularımızı yanıtlayan Miran Legal Kurucu Avukatı Mustafa Aksaraylı, okurlarımız için en çok merak edilenler hakkında konuştu. “Hem zarar gören tarafı hem de sigortacı tarafını temsil etmek, sigorta hukuku açısında oldukça geniş bir bakış açısı kazandırıyor” Sigorta hukuku hakkında detaylı açıklamalar yapan Aksaraylı, “Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku’nun bir alt dalı olup; en genel tanımıyla, sigortacılık sektöründeki aktörlerin faaliyetlerini ve sigorta ettiren ile sigortacı arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta sektörü, üstlendiği rizikolar ile hem günlük yaşamın hem de ekonomik hayatın devamlılığı için çok önemli bir rol üstlenmektedir. Sigorta Hukuku da sigortacılık sektörünün faaliyetlerini düzenlemesi ve sigortacılık alanındaki işlemler nedeniyle ortaya çıkan sorunların belli kurallar çerçevesinde çözümlenmesine katkı sunması nedeniyle, bahsettiğimiz ekonomik ve günlük hayatın devamlılığı konusunda son derece gerekli bir roldedir” dedi. Miran Legal olarak müvekkillerine sundukları hizmetlerden bahseden Aksaraylı, “Miran Legal olarak sadece sigorta hukuku alanında değil, hukukun birçok alanında müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz.  Ofisimizin sigorta hukuku ile ilgilenen departmanı hem sigorta şirketlerine hem de sigorta şirketlerinden hak talebinde bulunan zarar görenlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir” şeklinde konuştu. Hem zarar gören tarafı hem de sigortacı tarafını temsil etmek, sigorta hukuku açısında oldukça geniş bir bakış açısı kazandırdığını ifade eden Aksaraylı, “Sigorta Hukuku alanında da genel itibariyle müvekkillerimize trafik, kasko, mühendislik ve mesleki sorumluluk sigortaları alanında danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi. Dava açmadan önce, zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmak gerek Sigorta uyuşmazlıklarına uygulanacak arabuluculuk kurallarından Sigorta Life okuyucuları için bahseden Aksaraylı, sorunlu arabuluculuk kavramı, ilk olarak iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda karşımıza çıktığını ve daha sonrasında 2019 yılında yapılan kanun değişikliği ile ticari uyuşmazlıklara ilişkin dava açmadan, önce zorunlu arabuluculuk yoluna gidilmesi gerektiği hüküm altına alındığını ifade etti. Sigorta hukukunun ticaret hukukunun bir alt dalı olması nedeniyle, tarafların sigorta hukukundan kaynaklanan talepleri için dava açmadan önce, zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmaları gerektiğini dile getiren Aksaraylı, “Zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulmadan dava açılması durumunda davanın usulden reddedilmesi sonucuyla karşılaşılmaktadır. Fakat Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvurulardan önce zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulmasına gerek yoktur” şeklinde konuştu.
Editör: TE Bilisim