Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren       NN Hayat ve Emeklilik, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini ekledi. NN Hayat ve Emeklilik, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığında kurulan en önemli küresel özel sektör girişimlerinden Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasında girmeye hak kazandı.

Atılan imza ile toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyeceğini, kadınların iş hayatında daha fazla rol almasını sağlayacağını, hayatın her alanında ve her seviyesinde kadınların varlığını güçlendirmek üzere faaliyette bulunacağını ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne bağlı kalacağını taahhüt etti. 

‘Kadınları kariyerlerinde ilerlemeleri için destekliyoruz’

 

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, konuyla ilgili olarak “Çeşitlilik ve kapsayıcılık şirket stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Kadın ve erkek eşitliğine inanıyor, her alanda eşitlik yaklaşımını benimsiyoruz. Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın önemli kriterlerinden kadın ve erkeğin, sosyal ve iş hayatındaki yerlerinin dengelenmesi konusunda, tüm NN Group şirketleri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve farklılıklarımızın en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık faaliyetlerine büyük önem veriyor ve bu alanda sürekli gelişip, dönüşüyoruz. Şirketimizde yüzde 55 kadın çalışan oranına ve yüzde 50 kadın yönetici oranına sahibiz.  Kadınların evlilik veya çocuk engeline takılmamalarını,  kariyer yapabilmelerini ve doğum iznini diledikleri gibi kullanabilmelerini önemsiyoruz. Annelik iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini ise 1 haftadan 3 haftaya çıkardık. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles-WEPs) sözleşmesine imza atarak, topluma örnek olmayı ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri Hakkında:

Dünya yeni bir pandeminin kıyısında: Uzman isim "2 yıl içinde" diyerek uyardı! Dünya yeni bir pandeminin kıyısında: Uzman isim "2 yıl içinde" diyerek uyardı!

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ile Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında 2010 yılında oluşturulan WEPs platformu, Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olarak, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile BM temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı bir grubun çalışması ve müzakereleri ile geliştirildi. 7 temel prensipten oluşan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. 

WEPs’in 7 temel prensibi aşağıda başlıklardan oluşuyor:

1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
 7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması 

Editör: Sigorta Life