Avrupa’nın birçok ülkesinde ve Japonya’da güçlü bir varlığa sahip uluslararası finansal hizmetler şirketi NN Group çatısı altında faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, 'Herkes İçin İş Yaşamında Eşit Fırsatlar Programı’nın Türkiye temsilcisi olarak 15-27 yaş arası bireylere destek olmaya devam ediyor. NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı ve Junior Achievement Europe işbirliğiyle yürütülen 'İş Yaşamında Eşit Fırsatlar’ programı kapsamında, işverenlerin ve gençlerin iş yaşamındaki gerekli beceri beklentilerini konu alan bir araştırma raporu hazırlandı. Rapor, iş tekliflerine ve terfilere imkan tanıyan becerileri belirlemeyi ve işverenlerin bakış açısından gençlerin geliştirmesi gereken becerileri keşfetmeyi hedefliyor.

Girişimcilik ve ekip çalışmasına odaklanan gençlere yönelik eğitim  
Araştırmaya göre gençler en çok girişimcilik, takım çalışması ve sunum becerileri eğitimi alıyor. Lise öğrencileri üniversite öğrencilerine göre girişimcilik, takım çalışması ve yenilikçi düşünceye daha fazla yatırım yapıyor.   Büyük ölçekli şirketlerde ise zayıf sosyal beceriler ve yabancı dil becerileri ön plana çıkıyor. Araştırmada gençlerin çoğunluğunu 15-18 yaş grubu kapsarken, %82'sini lise, %18'ini ise üniversite öğrencileri oluşturuyor. En yaygın lise türü Anadolu lisesi olurken, bunu fen lisesi takip ediyor. Katılımcıların %92'si çalışmıyor veya staj yapmıyor. Ankete katılan gençlerden istihdam edilenlerin %41'i yarı zamanlı çalışıyor, %25'i ise staj yapıyor. Ankete katılan işveren grubunun da %63'ü İnsan Kaynakları departmanında çalışıyor.

Gençlerin işverenlerden beklentileri
Programın ilk aşaması olan araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin %30'u yabancı dili olmadığını söylüyor, %42'si ise bunu en çok iş ararken deneyimliyor. Maaşın yanı sıra yan haklar, aktif geri bildirim mekanizması ve ofis dışı çalışma gibi seçenekler de gençlerin tercihlerinde öne çıkıyor. Bir işte kendilerini geliştirebilmeleri onlar için önemli. Ayrıca işe alım süreçlerinde şeffaflık ve eşitlik de tercihlerinde etkili oluyor. Ayrıca sorumluluk alma (%61), analitik düşünme (%58) ve ikna becerisi (%54) gibi sosyal becerileriyle diğer adaylardan farklılaşacaklarını düşünürken, girişimcilik (%60), zor durumlarla başa çıkma (%54), yönetim ve karar verme becerilerinin (%54) de iş teklifi alma sürecinde rol oynadığına inanıyorlar.

EY ve Lumnion sigortacılık sektöründe stratejik iş birliğine gidiyor EY ve Lumnion sigortacılık sektöründe stratejik iş birliğine gidiyor

Yabancı dil becerisi ve deneyim eksikliği öne çıkıyor
Araştırma sonuçlarını değerlendiren Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi şunları söyledi: "Gençler için, en azından giriş seviyesindeki bir işte kendini geliştirmek maaştan daha önemli. Ayrıca gençlerin %91'i işverenlerinin çalışanlarına eşit davranması gerektiğini ve %89'u şirketlerin işe alım süreçlerinin şeffaf olması gerektiğini düşünüyor. Sonuçlar, sorumluluk alabilmeleri, analitik düşünebilmeleri, bir ekip içinde çalışabilmeleri, yönetim ve karar verme becerilerini geliştirebilmeleri için odak noktasının kişisel gelişim ve iyileştirmeye kaydığını göstermektedir.  Bu sonuçlar, yeni neslin hangi değerlere ve işyeri ortamına önem verdiğini anlamak için içgörü sağlamaktadır."

Seçil Yıldırım Çelebi araştırmanın işveren tarafındaki sonuçları hakkında şunları söyledi: "İşveren tarafında büyük ölçekli ve global şirketler çalışanlarına mentörlük ve eğitim bütçesi ayırmaya özen gösteriyor. İşverenler stajyer ve giriş seviyesi adayların %66'sının teknik, %52'sinin sosyal, %51'inin yabancı dil becerilerinin zayıf olduğunu düşünürken, sık iş değiştirdiklerinin ve diğer seviyelerdeki çalışanlara göre daha talepkar olduklarının farkındalar.  Küresel şirketler için adayın sertifikaları, eğitimi ve yabancı dil becerisi ön plana çıkarken, büyük ölçekli şirketler için adayın bölümü ve üniversitesi öne çıkıyor. İşverenlere göre giriş seviyesindeki adayların özellikle sorumluluk alma, zor durumlarla başa çıkma, stres ve zaman yönetimi konularında beceri geliştirmeleri gerekiyor. Bunların yanı sıra orta düzey çalışanlarını yönetim becerilerine, üst düzey çalışanlarını ise karar verme ve yenilikçi düşünme eğitimlerine yönlendiriyorlar."

100 genç eğitim programlarına katıldı
İş Yaşamında Eşit Fırsatlar Programı Türkiye, Yunanistan, Hollanda, İspanya ve Romanya olmak üzere 5 ülkede uygulanıyor. Program kapsamında Türkiye'den 100 genç seçildi. Gençler, aldıkları kariyer eğitimlerinin ardından deneyimli profesyonellerden oluşan mentörler eşliğinde iş hayatına hazırlandı, İK simülasyonları yaptı ve istihdam fırsatlarına kapılarını açtılar. NN Hayat ve Emeklilik, eğitimler sonrasında belirlenen 25 gence istihdam ve iş deneyimi süreçlerinde destek sundu.

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska, konuyla ilgili şunları söyledi: "NN Hayat ve Emeklilik olarak işimizde çeşitliliğe ve kapsayıcılığa, çalışanlarımızı geliştirmeye ve onları kendi versiyonlarının en iyisi olmaları için güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. Genç nesillerin gelecekte daha uyumlu ve başarılı bireyler olmalarına yardımcı olacak projelerle onları desteklemeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, Genç Başarı Eğitim Vakfı ve Junior Achievement Europe ile birlikte 'İş Yaşamında Eşit Fırsatlar’ programını Türkiye'de temsil etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu projenin Türkiye'deki gençlere büyük değer ve içgörü kazandıracağından hiç şüphem yok." 

Editör: Serhat Bingöl