MetLife raporda ayrıca, 2050 yılına kadar şirketin küresel operasyonları ve tüm yatırım portföyü genelinde net sıfır sera gazı (GHG) emisyonu taahhüdü hakkında da bilgi sunuyor. Net sıfır taahhüdü, MetLife’ın 2020’de belirlediği 11 iklim hedefinin yanı sıra Mart 2022’de oluşturduğu  2030 ÇEK taahhüdünü de içeren 2030 yılı sürdürülebilirlik taahhütlerine dayanıyor. MetLife’ın çeşitlik, eşitlik ve kapsayıcılık taahhütlerinin mali toplamı 2030 yılına kadar 2,5 milyar dolardan fazla olacak.

MetLife Başkanı ve CEO’su Michel Khalaf, “Güvenli bir gelecek için daima yanınızda’ şeklinde ifade ettiğimiz amacımız, iş stratejimizin ve sürdürülebilirlik misyonumuzun merkezinde yer alıyor. MetLife için daha güvenli bir geleceğe giden yol açık: Daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir toplum inşa etmek, ekonomik fırsatları geliştirmek, daha sağlıklı bir gezegen yaratmak ve herkesin sağlığı ile esenliğini artırmak için kaynaklarımızın genişliğini kullanmak” dedi.

Geleceğine bugünden yatırım yapan müşterileri desteklemek için NN'den Ek Katkı Payı Kampanyası Geleceğine bugünden yatırım yapan müşterileri desteklemek için NN'den Ek Katkı Payı Kampanyası

Sosyal ve çevresel konular arasındaki ayrılmaz bağın farkında olan MetLife; çalışanlarının, ürünlerinin, hizmetlerinin ve yatırımlarının gücünü, tüm dünyadaki toplulukların karşılanmamış ihtiyaçlarını bütünsel olarak ele almak için kullanıyor. MetLife sürdürülebilirlik raporunda yer alan örnekler arasında; 6 milyar doların üzerinde yeni yeşil yatırım ve MetLife Vakfı’nın 1 milyon dolardan fazla iklim odaklı hibe sağlaması,  MetLife’ın 2016’da bu statüye ulaşan ilk ABD merkezli sigorta şirketi olmasından bu yana karbon nötrlüğünü koruması, 2020 ile 2021 arasında sera gazı emisyonlarını %21 oranında azaltması ve 2020’den bu yana dünya çapında 200 binden fazla ağaç dikmesi yer alıyor.

Yine raporda yer alan örneklerden bazıları ABD’de etnik ve ırksal olarak çeşitlilik gösteren her kategoride ve dünya çapında kadınların iş gücü çeşitliliği için sektördeki en üst çeyrek performansı elde etmesi, İnsan Hakları Kampanyası Vakfı’nın İşte Eşitlik Hareketi Koalisyonu’na katılması, yüksek potansiyele sahip liderlerin gelişimini sürdürmek için şirketin yetenek sponsorluk programı EXCELERATE’i küresel olarak genişletmesi, MetLife Vakfı’nın ABD’de ırk eşitliğini geliştirmek için üç yılda 5 milyon dolarlık taahhüdünü yerine getirmesi şeklindedir.

MetLife Sürdürülebilirlik Baş Sorumlusu Jon Richter ise “Küresel bir sigorta şirketi olarak, 150 yılı aşkın bir süredir içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda, iyilik için bir güç olarak hizmet etmeyi sürdürmeye kararlıyız. Çabalarımızı BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirerek ve sürdürülebilirliği işimize dâhil ederek, bugün ve uzun vadede gerçek bir etki yaratıyoruz” dedi.

Editör: Sigorta Life