2021 yılında büyümesine hız katan Maher Holding Sigorta Grubu, 2022 yılı stratejik yol haritasını açıkladı. 2021 yılında büyüme stratejilerine uygun olarak yeni sektörlerin ve şirket- lerin gruba katılmasıyla üst yönetimde yeni görevlendirmeler yapan Maher Holding’in sigorta şirketleri Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın 2021 yıl sonu itibarıyla toplam prim üretimi 2,1 milyar TL’ye, konsolide aktif büyüklüğü 4,6 milyar TL’ ye ulaştı. Böylece Türki- ye’nin en büyük bağımsız, yerli sigorta grubunun sahibi olan Maher Holding, finans sektöründeki yatırımlarıyla dik- kat çekerken konsolide öz kaynak bü- yüklüğünü de 1,3 milyar TL’ye çıkardı.

AVRUPAYA AÇILACAĞIZ

Şimdi hedefte yeni yatırımlar olduğuna dikkat çeken Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, yeni rotayı Avrupa olarak belirledikle- rini kaydediyor. Pandemin hafiflemesi ve ülkeler arası sınırların açılması ile Avrupa’da bir sigorta şirketi kurma planını yeniden gündeme aldıklarını söyleyen Ahmet Yaşar; yer aldıkları sektörlerdeki global oyuncularla Türkiye’de rekabet ederken artık bunu onların coğrafyasında da gerçekleştire- ceklerinin altını çiziyor. “Başarılarımızı artık Avrupa’ya taşımayı düşünüyoruz” diyen Yaşar; Avrupa’ya açılma yönünde adım attıklarını ve yatırımın yapı- lacağı ülkeyi belirledikleri bilgisini de paylaşıyor.

YENİ YATIRIMLARLA GÜÇLENDİ

Maher Holding Sigorta Grubu, 2021’i yeni yatırımlarıyla birlikte bü- yümenin devam ettiği bir yıl olarak geçirdi. 2021 Nisan’ da, aktif varlık- ları arasında AND Kozyatağı binası bulunan AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları’nın yüzde 100 oranındaki hisselerinin Maher Yatırım Hoding A.Ş’ye geçmesi ilk yatırımlardan oldu. Şirket, aktifinde yer alan AND Kozyatağı binasının yeni adını da QUICK TOWER olarak belirledi. Yatırımlarına, BDDK’dan kuruluş izni alıp Quick Finans’ı kurarak devam eden Maher Holding, ardından QPay Teknoloji Hizmetleri A.Ş ile ödeme hizmetleri konusunda yeni bir şir- ketin girişimlerini başlattı. Böylece şirket, finans sektöründeki girişimleri ile başarılı bir yılı geride bıraktı.

BAŞARILI BİLANÇO

2021 yılı hedeflerini pandeminin piyasalara etkisini de gözeterek belirleyen Maher Holding Sigorta Grubu’nun 2020’ye göre bilançosu büyüyen nadir şirketlerden biri olduğu üzerinde duruluyor. Finansal veriler açısından bakıldığında Quick Sigorta’nın konsolide 1,1 milyar TL öz kaynak büyüklüğü ile 2020’ye göre öz kaynak kârlılığında yüzde 78 büyüdüğü görülüyor. 2021 yılı brüt prim üretiminin 1,6 milyar TL olan şirketin konsolide aktif büyüklüğünün 3,6 milyar TL, konsolide net kârının ise 400 milyon TL olarak gerçekleştiği de aktarılıyor. Holdingin ‘Önleyici Sigor- tacılık’ konseptiyle hareket eden diğer şirketi Corpus Sigorta’nın 2020’ye göre 2021’de öz kaynak karlılığı ise yüzde 104 oldu. Corpus Sigorta, konsolide aktif büyüklüğünü 1 milyar TL’ye konsolide net kârını ise 128,8 milyon TL’ye çıkardı.

Sigorta grubunun ayırdığı teknik karşılık tutarı 2,8 milyar TL, konsolide net kârı 529,6 milyon TL oldu. Grup; 2021’de oto branşındaki küçülmeye rağmen oto dışı sigorta branşlarında sektöre göre 4 kat büyüdü ve kon- solide olarak 2,1 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleştirdi. Ahmet Yaşar; 530 milyon TL vergi sonrası kâr elde edildiğini ve bunun da sektör açısın- dan çok değerli bir sonuç olduğunu söylüyor. Yaşar; “Bu rakamların yeni yatırımlara ve ticari anlamda 2022 hedeflerimize olumlu etkisi olacak” diye konuşuyor.

YENİ GİRİŞİM PLANI

Geleceğin Teminatı BES’te 1 Trilyon TL’ye Ulaşıldı Geleceğin Teminatı BES’te 1 Trilyon TL’ye Ulaşıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nesrin Özeren’in liderliğinde Vaccizone girişimiyle devam eden aşı çalışmalarına da yatırım yapmaya baş- layan Quick Sigorta, sosyal teknolojik yatırımlar olarak gördüğü bu yaklaşı- mını birçok alanda devam ettirmeyi planlıyor. Buna ek olarak Amerikalı bir şirketle otonom otobüsler üzerinde bir girişim içerisinde olduklarına de- ğinen Ahmet Yaşar; “Genelde sigor- tacılık, özelde kasko sigortacılığında Ar-Ge faaliyetlerimize hız vereceğimiz bir yatırım olacak” diyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ilgili de yeni adımlar atılacak. Quick Sigorta’nın yeni ürünü tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sektörde bir ilki daha gerçekleştireceklerini kaydeden Ahmet Yaşar; ezberleri bozacaklarına dikkat çekiyor. Yaşar; finansaldan sağlığa en geniş ürün gamıyla sektörün en geniş dağıtım kanalına hizmet verdiklerini de sözle- rine ekliyor.

REKOR SÜREDE ÖDEME

Kefalet sigortalarını ülke ve sektör gündemine taşıyan Quick Sigorta, geçen ay neredeyse yarım

saatte tek kalemde ödediği 130 milyon TL’lik hasar tutarıyla sektör tarihinin bu büyüklükteki en hızlı hasar ödemesini gerçekleştiren şirket oldu. Ahmet Yaşar, bu durumun ke- falet sigortaları ve Quick Sigorta’nın ötesinde Türk Sigorta sektörü için güven verici olduğunu vurguluyor.

Ahmet Yaşar; Quick Sigorta’nın ödenen tazminatın büyük kısmını dünyanın en önemli reasürörleriyle yaptığı anlaşmalar gereği kısa sürede temin ettiğine, yabancı kaynak girişi açısından ülke ekonomisine katkı sağladığına da değiniyor.

Editör: Sigorta Life