Magdeburger Sigorta, özellikle 18 – 35 yaş arası gençlerin sağlık ihtiyaçlarını tamamlamak hedefiyle, 30 Haziran’a kadar geçerli Sınırsız Gençlik kampanyasını başlatıyor.  Sağlık Sigortası Sınırsız Paketi için geçerli olan “Sınırsız Gençlik Kampanyası” ile ilk kez poliçe yaptıracaklar haziran ayı boyunca yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabiliyorlar.

Tüm Türkiye’de geniş anlaşmalı kurumlar ağının dahil olduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Sınırsız Paketi’nde yatarak ve ayakta olmak üzere tüm tedavi hizmetleri sunuluyor. Sınırsız paket ile sigortalılar yatarak tedavi avantajlarından  yararlanırken, ayakta aldıkları sağlık hizmetlerinden de muayene adet limiti bulunmaksızın sınırsız bir şekilde yararlanabiliyorlar.

Milli Reasürans 95 Yaşında Milli Reasürans 95 Yaşında

Ek Teminatlar ile zenginleşen seçenekler

Poliçesinde Check-up Teminatı ve Diş Teminatı bulunan sigortalıların tetkik giderleri teminat limiti dahilinde yüzde 100 oranında karşılanıyor. Ayrıca, Kritik Hastalıklar Teminatı ile tehlikeli hastalıklarda ortaya çıkan yüksek sağlık giderleri karşısında teşhisi konulan semptomların ve/veya tedavinin teşhisi anında toplu para güvencesi sunularak sigortalılara maddi destek sağlanıyor.