KASİDER ve BİMTES’den Yangın Sigortalarında Etkin Hasar Yönetimi Eğitim Programı KASİDER ve BİMTES’den Yangın Sigortalarında Etkin Hasar Yönetimi Eğitim Programı

KAP'a yapılan açıklama ise şöyle:

Şirketimiz Hedef Holding A.Ş.'nin finans sektöründeki büyüme stratejisi çerçevesinde; hakim ortağımız Sibel Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve şirketimiz Hedef Holding A.Ş., Koru Sigorta A.Ş.'nin ("Koru Sigorta") paylarının %99,83'üne, bir diğer ifade ile Koru Sigorta'nın 125.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 124.782.931,54 TL'lik kısmına tekabül eden, sermayede beheri 0,01 TL değerindeki 12.500.000.000 adet payın içindeki 12.478.293.154 adet paya iştirak etmek için Koru Sigorta'nın mevcut pay sahipleri olan Erhan Çiftçioğlu, Fazıla Çiftçioğlu, Doruk Çiftçioğlu, Atıf Bülent Bora, Sim Bora, Esra Bora ile pay devir sözleşmesi imzalamıştır.

Kapanışın gerçekleşmesi halinde Koru Sigorta paylarının %19,97'sine Hedef Holding A.Ş. sahip olacaktır ve Koru Sigorta nezdinde 24.956.586,31 TL sermaye ile 2.495.658.631 adet paya sahip olacaktır.

Pay Devir Sözleşmesi'nin kapanışı öncesinde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve tabi olması halinde Rekabet Kurulu'nun izinlerine başvuru yapılacaktır ve bu izinlerin verilmesi halinde Kapanış hesaplamalarına esas uyarlamalar gerçekleştirilerek işlem Kapanış'ı gerçekleştirilecektir.

Koru Sigorta sermayesinin 124.782.931,54 TL'sine tekabül eden, Sibel Gökalp, Namık Kemal Gökalp ve Hedef Holding A.Ş.'nin ödeyeceği Toplam Alım Bedeli (uyarlamalar hariç) 225.000.000 TL olup, 150.000.000 TL'si Kapanış ile peşin, 70.000.000 TL'si, Kapanış'dan itibaren TL LIBOR (1 Aylık) vade farkı ile birlikte aylık eşit taksitlerle ödenecek şekilde 24 ay  vadeli olarak, 5.000.000 TL Kapanış'dan 36 ay sonra (vade farksız) şekilde ödenecektir. Bu bedellerin 45.000.000.-TL kısmı Hedef Holding A.Ş. tarafından ödenecektir.

Şirketimiz yönetim kurulu 16.05.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile müzakere sürecinin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşı yatırımcılarının zarar görmemesi için müzakere sürecinin açıklanmasını pay devir sözleşmesi imzalanıncaya kadar erteleme kararı almıştır. 

Editör: Sigorta Life