İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor İş Hayatında Uzaktan Çalışma Sisteminde İbre Tersine Dönüyor

Toplumsal risk bilinci seviyesini yükseltmek üzerine çalışmalarını sürdüren Aksigorta, KOBİ’lerin dijital güvenlik algısına yönelik yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Yöntem Araştırma şirketi ile 14 ilde gerçekleştirilen araştırmaya, hizmet ve üretim alanlarında faaliyet göstermekte olan 300 KOBİ katılım gösterdi. Araştırma sonuçlarında, KOBİ’lerin %35’inin dijital güvenlik risklerine karşı herhangi bir önlem almadığı ortaya çıktı. 

Endişe oranı düşüyor

Araştırmanın ilk yapıldığı yıl olan 2020 yılından bu yana, dijital risklere yönelik endişe düzeyi düşüş eğilimi gösteriyor. 2020 yılında grubun %30’unda endişe görülürken, 2021’de bu oran %23’e, 2022 yılında ise endişelenme oranı %18’e geriledi.  Risk algısı her üç dönemde de temel olarak; ‘internet siber saldırıları’ ve ‘kişisel bilgilerin kopyalanması’ konularında yoğunlaşıyor.  Genel olarak hedef firma ekiplerinin dijital risk konusunda endişe düzeyinin azalması da bu konuda düşünme sürecini olumlu olarak tetiklediği görülüyor. 2020 ve 2021 dönemlerinde dijital risk konusunda ekiplerinin ‘bilgili olduğunu’ düşünen grubun 2022 yılında yükseldiği görülüyor. 

Toplumsal olarak genel kanının risk yaşanmadan önlem almamak yönünde olduğunu dile getiren Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Araştırma sonuçları bizlere gösteriyor ki; olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmamış olan kesim, ki bu %35’lik oranla azımsanmayacak bir kitle, gelecekte karşılaşabileceği risklere yönelik olarak da herhangi bir önlem almıyor. Dahası alınabilecek önlemin de bir katkısı olduğuna inanmıyor. Bu konuda eğitimle bilinçlenmenin önemi büyük. 2022’de her 10 hedef firmadan 4’ünün dijital güvenliğin daha iyi sağlanması için eğitime ciddi bir ihtiyaç duyduğu görülüyor. Aksigorta olarak 2020 yılında, tam da bu ihtiyacı gözeterek Dijital Güvenlik Platformu’nu kurduk. Bu proje ile hem KOBİ’lerin hem de bireylerin karşılaşabileceği dijital riskleri ve bu risklere karşılık alabilecekleri önlemleri eğitimlerle aktarıyoruz. Kurum olarak kendimizi müşterilerimizin ‘risk yoldaşı’ olarak tanımlıyor, dijitalleşen yeni dünyada onların kendilerini daha güvende hissetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ diye konuştu.

Telafisi olmadığı düşünülüyor

Hem dünyada hem de ülke genelinde dijital saldırıların artmasıyla birlikte, konuya ilişkin bilinirliğin de arttığını dile getiren Uğur Gülen, “Her adımda dijitalleşen yeni dünyanın, riskleri de beraberinde getirdiği aşikâr. Ancak, endişe düzeyindeki düşüş maalesef önlem almayı da geciktiriyor. Yine bu yıl yaptığımız araştırmaya göre, her 10 firmadan yalnızca 2’sinin siber güvenlik sigortası hakkında bilgi sahibi olduğunu görüyoruz. 2022 yılında, hedef firmaların üçte birinin, siber güvenlik sigortasının olumsuz durumlardaki hasar telafisi konusunda ‘bilgisi olmadığını’ ve %36’sının siber güvenlik sigortasının olumsuz durumlarda ‘maddi zararlarını karşılayacağını’ düşündüğü görülüyor. 2022 senesinde ‘telafisi olmayacağını’ düşünenlerin sayısında ise artış yaşandı. Oysaki, Aksigorta olarak Siber Koruma Sigortası ile sunduğumuz sayısız teminatın yanında yaşanan olay sonrası kaybedilen veri ve yazılımların olay meydana gelmeden hemen önceki mümkün olan en yakın hale getirme masraflarını da temin ediyoruz’’ dedi.

Editör: Sigorta Life