Milli Reasürans 95 Yaşında Milli Reasürans 95 Yaşında

Bina tamamlama sigortasıyla ilgili 2014'ten bu yana yürürlükte olan bir genel şartların olduğunu belirten Yaşar, “Fakat maketten konut satışı dediğimiz, ön ödemeli konut satışları, Ticaret Bakanlığı'nın kontrolündeydi. Daha sonrasında ise kentsel dönüşüm, ülkemizin gündemine girdiğinde, Çevre Bakanlığı'nı ve 6306 sayılı yasayı ilgilendiren afet riski altındaki alanlar, yani halk dilinde kentsel dönüşüm diye tabir ettiğimiz konu gündeme geldi. Çevre Bakanlığı burada kendisiyle ilgili birtakım düzenlemelerin genel şartlara girmesini istedi. Bu biraz zaman aldı. İşte bu tür çalışmaları tamamladık ve nihayet 13 Haziran'da yeni genel şartlar yürürlüğe girdi. Eski genel şartlara göre düzenlenmiş poliçelerin de sigortalı lehine yeni genel şartlara uygun hale getirilmesi gerekiyor. Artık 13 Haziran'dan itibaren biz bina tamamlama sigortasını hem maketten satışlar hem kentsel dönüşüm hem de bu iki mevzuata tabi olmayan binalara da uygulayabilecek durumdayız” dedi.

Müteahhitten mutlaka isteyin
Yaşar, “Bina Tamamlama Sigortası’nı müteahhit yaptıracak. Sigorta ettiren bina sahibi, arsa sahibi, hak sahibi de olabilir. Ama sigortalı olarak müteahhit gözükecek. Arsa sahipleri ya da konut alıcıları, tüketiciler ise lehtar (hak sahibi) olarak gözükecekler. Burada önemli olan primi kimin ödeyeceği değil, bu teminata sahip olunması konusu. Dolayısıyla ben eğer evimi kentsel dönüşüme sokacaksam ya da sıfırdan bir ev satın alacaksam, maketten alacaksam, bunca yılın birikimini oraya yatıracaksam ya da işte bir kısmını yatırıp daha sonra taksit taksit ödemeler yapacaksam şunlara dikkat etmem lazım. Mutlaka ve mutlaka müteahhitten bina tamamlama sigortası istemem lazım. Primi kimin ödeyeceğini kendi aramızdaki koşullarla belirleyebiliriz. Yani müteahhit ödese bile o da alacağı satacağı dairenin maliyetini ilave edecektir ama bunlar çok yüksek oranda maliyetler değil. Geçenlerde bir hocamızın projesi için sigorta çalışması yapmıştık. Çıkan farkı görünce, ‘Deprem korkusuyla uykusuz kalmama değecek bir fark değil’ dedi. Sigortalı bina ile sigortasız bina farkı yüzde iki ile dört arasında. Yani 5 milyon liralık bir daire için en fazla yüzde 4 sigorta primi ödenecek” diye konuştu.

“Vatandaş müteahhitten bina tamamlama sigortasını istedikten sonra hiçbir şeye karışmasına gerek yok” diyen Yaşar, şunları söyledi:
“Sigorta şirketi poliçeyi düzenlerken, müteahhitin mali analizini yapıyor, sözleşmeyi ve fizibiliteyi inceliyor. Sigorta şirketi bina tamamlama poliçesini o müteahhite veriyorsa zaten o müteahhit akredite olmuş demektir. Yani güvenilir demektir. Poliçe düzenlendikten sonra müteahhit, söz verdiği bitim tarihini 12 ay geçmesine rağmen projeyi tamamlayamamışsa orada sigorta şirketi devreye girecek. Ya projeyi alacak, tamamlayacak, bitirecek, teslim edecek ya da banka üzerinden hak sahiplerinin, lehtarların, arsa sahiplerinin, tüketicilerinin ödediği paraları kendilerine sigorta limiti oranında faiziyle birlikte ödeyecek. Ayrıca, yeni genel şartlara göre, sigorta şirketi projeyi kendi teslim etmek üzere devraldığı tarihten itibaren teslim edeceği tarihe kadar kira ödemesi yapacak.”

Sigortalı Proje Mutlaka Tamamlanır
Sigorta şirketinin projeyi tamamlayamayacağı konusunda sigortalının bir endişesinin olmaması gerektiğini söyleyen Yaşar, “Bugün Türkiye'de sigorta şirketlerimiz hasarları tabii ki kendi mali bünyeleri ile karşılamıyorlar. Reasürans dediğimiz sistemle sigorta şirketleri de sattıkları poliçeleri yeniden sigorta ettiriyorlar. Dolayısıyla tüm dünyaya yayılmış bir teminat sistemi içerisinde karşılıyorlar” dedi.

Kentsel Dönüşüm Artacak
“Kentsel dönüşümün yeterince ivme kazanamamasının nedeni insanların güvensizliklerinden kaynaklanıyor” vurgusu yapan Yaşar, “Ev sahipleri Dimyat’a pirince giderken ellerindeki bulgurdan olmak istemiyorlar. İnsanlar güvenli evlerde oturmak istiyor ama bu evlerde güvenle oturmak istiyorlar. Bina yıkıldığında yerine konulmazsa korkusu yaşamak istemiyorlar. Dolayısıyla bu problemi ortadan kaldırabilecek yegâne enstrüman da bina tamamlama sigortasıdır” diye konuştu.

Editör: Serhat Bingöl