Türkiye, banka teminat mektubu kullanımında dünyada birinci durumda. İş dünyasının ve reel sektörün gayri nakdi kredi ihtiyacının tamamına yakını bankalar tarafından karşılanmaktadır.

Yapılan bu son düzenleme ile vergi teminatları için reel sektörün gayri nakdi kredi ihtiyacına çözüm sağlayacak yeni bir kanal daha açılmış, bankaların yanına sigorta şirketleri de seçenek olarak eklenmiştir.

5 Temmuz 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7417 Sayılı Torba Kanunun 24. Maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 10. maddesinin 2. bendi “Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri” şeklinde değiştirildi.

AXA, 'Farklıyız, Fark Yaratmakta Kararlıyız' konseptli acente buluşmalarını tamamladı AXA, 'Farklıyız, Fark Yaratmakta Kararlıyız' konseptli acente buluşmalarını tamamladı

Gez:Kefalet senetlerinin bu alanda kabul edilmesi son derece önemli bir adımdır”

İlgili kanuni düzenleme AATUHK kapsamında kefalet senetlerinin geçerli bir teminat türü olarak kabul edilmesini son derece önemli bir adım olarak değerlendiren Arex Sigorta’nın Satış, Pazarlama ve Finansal Sigortalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Gez, “AATUHK’da yapılan değişiklik ile Kanun’un uygulama alanına giren her türlü teminat talebi, artık kefalet senetleri ile karşılanabilecek olup bu konudaki soru işaretleri ortadan kaldırılmıştır.” dedi.

KDV iadelerinde ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait yargılama masrafı, vergi cezası, para cezası ile bunların gecikme zammı ve faiz alacakları ve kamu hizmetlerinin uygulanmasından kaynaklanan diğer alacaklar ile bunların takip masraflarına ilişkin idarece talep edilen teminatların Kanun kapsamında yer alacağını da belirten Gez, “Bilindiği gibi finansal piyasaların etkinliği, finansal kurumların ürün çeşitliliğine bağlı olarak artmaktadır. Bu son değişiklik ile iş dünyası için yeni bir alternatif oluşturmasının yanında sigorta şirketlerimiz için de finansal piyasalarda etkinliğinin arttırılması adına yeni bir kanal oluşturulmuştur.” diyerek sözlerini noktaladı.

Editör: Sigorta Life