150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, İzmir’in sigortacılık haritasını açıkladı. Generali Sigorta verilerine göre İzmir’de sigorta hizmeti alanların %63’ü 35-60 yaş aralığındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 53 olarak istatistiklere yansıdı. İzmirlilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), konut sigortası ve kasko sigortası oldu. %55 ile DASK ilk sırada Generali verilerine göre, İzmirlilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmeti, İzmir’de yaşanan depremin risk bilinci üzerindeki etkisi dolayısıyla %55’lik oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken, ikinci sırada %16 ile konut sigortası, üçüncü sırada ise %14.5’lik oranla kasko sigortası yer aldı. Kadınların oranı %40 İzmirlilerin online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, %40 kadın ve %60 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.