Sigorta sektöründe son zamanlarda ikame araç teminindeki gündeme gelen sorunlar Türkiye Sigorta Birliği’nin koordinasyonunda düzenlenen online toplantı ile ele alındı. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda, mevcut sorunun çözümü ve ilerleyen dönemlerde benzer durumlar yaşanmaması adına ortak bir çalışma grubu oluşturulduğu ve çözüm önerilerinin adım adım hayata geçirileceğinin kararlaştırıldığı belirtildi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli’nin başkanlığında yürütülen toplantıya sigorta şirketi yöneticileri, TOBB SAİK temsilcileri, önde gelen araç tedarik ve asistans firmalarının temsilcileri katıldı. Gerçekleşen toplantının ardından TSB’nin yaptığı kamuoyu açıklamasında, özellikle yaz aylarında bazı bölgelerde yaşanan ikame araç tedarik sorunu tüm boyutları ile masaya yatırıldığı ve Avrupa’da da benzer durumların yaşandığı sorunun ülkemizdeki etkilerinin minimum düzeye indirilmesi adına tüm tarafların katkısı ile bir aksiyon planının ortaya konulacağı konusunda ortak görüş sağlandığı belirtildi. Toplantı sonunda ise ikame araç tedarikinde yaşanan sorunun pandemi dönemi şartlarından kaynaklı olarak, dönemsel ve arızi bir durum olduğu hususu öne çıkmış ve çözüm önerilerine ilişkin çerçeve oluşturulduğu belirtildi. Son zamanlarda gündeme gelen mevcut sorunun çözümü yanında ilerleyen dönemlerde benzer durumların yaşanmaması adına ortak bir çalışma grubu kurulacağı ve çözüm önerilerinin adım adım hayata geçirileceği açıklandı.