Türkiye Sigorta’nın “Sağlık” temalı reklam filmi yayında Türkiye Sigorta’nın “Sağlık” temalı reklam filmi yayında
Sigorta kapsamı genişletildi; onlar da dahil edildi, tek tek açıklandı. Türk Eximbank, hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik 'Hizmet Sigortası' programını uygulamaya başladı. Uygulamaya alınan 'Hizmet Sigortası' programı ile, 1989 yılından bu yana uygulanmakta olan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı'nın kapsamı genişletilerek mal sevkiyatlarının yanı sıra hizmet bedelleri de sigorta kapsamına alındı.
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, ihracatçıların güncel ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, mal ve hizmet ihracatının desteklenmesi amacıyla sunulan ürün ve hizmetleri çeşitlendiren yeni düzenlemeler hayata geçmeye devam ediyor.
KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Bu çerçevede Türk Eximbank tarafından uygulamaya alınan "Hizmet Sigortası" programı ile, 1989 yılından bu yana uygulanmakta olan Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı'nın kapsamı genişletilerek mal sevkiyatlarının yanı sıra hizmet bedelleri de sigorta kapsamına alındı.
SİGORTALANMAYA BAŞLANDI
Söz konusu sigorta programı kapsamında, Türk Eximbank tarafından kapsama alınan ülkelerdeki alıcılara sunulan 360 güne kadar vadeli hizmet bedelleri, alıcı firmalara tahsis edilen limitler çerçevesinde sigortalanmaya başlandı.
KAPSAMA ALINACAK HİZMETLER
Verilen bilgiye göre program dahilinde, 2017/4 sayılı Tebliğ’de belirlenmiş¸ döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile, Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yazılı bir sözleşme ve fatura ile sunduğu, alıcının yurt dışında ve/veya yurt içinde faydalandığı, ifası sonucunda vadeli bir alacak oluşan faaliyetler sigorta kapsamına alınacak olan hizmetler olarak belirlendi.
Program kapsamında, hizmet sektöründe faaliyet gösteren ihracatçılarımızın, alıcılarının iflası veya borçlarını ödeyememesi gibi ticari riskler ile alıcıların ülkesinde karşılaşacakları politik risklerden kaynaklanan zararlarının yüzde 90'ı Türk Eximbank tarafından sigortalanırken, turizm, lojistik, yazılım gibi hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarından programa yönelik talepler alınıyor.
Editör: TE Bilisim