Sigorta Tahkim Komisyonu ve Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Trafik Kazalarından Kaynaklanan Bedensel Zararlarda Maluliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar” konulu sempozyuma katılan uzmanlar, mevzuata aykırı olarak düzenlenen engelli raporlarının trafik sigorta primini arttırdığı görüşünde birleşti.

HEM SİGORTACI HEM SİGORTALI ETKİLENİYOR


Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanı Mehmet Verim, oto sigortalarındaki prim artışının önemli bir etkeninin sağlık raporlarındaki farklılıklar olduğunu söyledi. Verim, “Üniversitelerin adli tıp başkanlıklarının ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin verdiği raporlar söz konusu. Daha önce rapor konusunda bilmemezlikten kaynaklı
uygulamada bir karmaşa vardı. Bu konuda üst yargı organlarında da bir farkındalık yoktu. Ziyaretler edilip bu konular onlara da anlatıldı. Son dönemde raporların içeriği doğrultusunda bir farkındalık oluşmaya başladı. SEDDK ve Tahkim Komisyonu olarak biz en azından Tahkim yargılamasında bir yargı kullanma kılavuzu oluşturmayı ve hakemlerin nelere bakacağını belirlemeye çalışıyoruz. Çünkü bunların hepsi primleri aşağı çekecektir. Hasar maliyetleri çok yükseldiğinde şirketler poliçe satmaktan kaçınıyor, primler yükseldiğinde de bu defa vatandaş sigorta yaptırmaktan kaçınıyor” şeklinde açıklama yaptı.

BAZI GRUPLARA YARIYOR

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, “Hatalı engelli raporları konusunda birtakım grupların sistemden yararlandığını tahmin ediyoruz. Yanlış verilmiş engellilik raporları hem sigorta şirketlerinin hem de sigortalının mağdur olmasına neden oluyor. Birinin mağduriyeti aslında diğerinin lehineymiş gibi görünse
de aslında durum öyle değil. Bizim gördüğümüz mağduriyetler, toplamda sistemin aleyhine çalışıyor. Burada birtakım grupların sistemden yararlandığını tahmin ediyoruz. Ne sigortacıya ne sigortalıya yarıyor bu. Daha şeffaf daha adil ve daha kabul edilebilir bir sistem kurulması, iki tarafın da menfaatine olacaktır. Bu
sempozyum aslında bir ortak akıl toplantısı. Hukukçular, doktorlar, adli tıp uzmanları ve sigorta şirketleri var. Bir platform oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

HESAPLAMA YEKNESAK DEĞİL

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan da trafik kazalarında alınan sakatlık raporlarında farklılıklar olduğunu söyledi. Demirkan,“Sakatlıkla ilgili hesaplamaların yeknesak olabilmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sakatlık hesaplamalarının uygulama metotlarında farklılıklar var. Üniversite hastanelerinin yetkili olmayan kurulları tarafından verilen raporların yetkili kurullarca
verilen raporlarla eşit tutulması hatalı tazminat hesaplamalarına yol açabiliyor. Bazısı 10 verirken öbüründe 30 çıkıyor. Bunlar tek elden ve Sağlık Bakanlığı’nın uygulama Tebliği doğrultusunda uygulanırsa herkesin doğru bir şekilde sakatlık oranının hesaplanması sağlanacak” şeklinde konuştu.

RAPORDAN RAPORA FARKLILIK VAR
Sigorta Tatbikatçıları Derneği Başkanı Fahri Altıngöz ise “Bu sempozyumda hem SEDDK Başkan Yardımcısı, hem sigorta Tahkim Komisyonu temsilcileri hem de uzmanlar bir araya geldik. Bu sempozyumun içeriği ve çıktıları son derece önemli. Bugün baktığımız zaman 26 milyon insanı ilgilendiriyor” dedi. Hazırlanan raporların
farklılık gösterdiğine dikkat çeken Altıngöz “Diyelim ki bir kuruldan yüzde 20 sakatlık raporu alındı. Aynı olayla ilgili başka bir kurum daha düşük veya daha yüksek bir rapor verebiliyor. Aslında bu durum sigortalıların da mağduriyetine yol açabiliyor. Çünkü daha düşük oranda verilen bir rapor doğrultusunda belki iki-üç yıl sonra daha büyük sakatlıklar söz konusu olduğu takdirde dosya artık kapanmış oluyor. En önemli problem, Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği yaklaşık 397 kurumdan bu raporların alınmaması. Bir takım yetkili olmayan kurullardan rapor alınınca, kazazede aleyhine bir sonuç yaratabiliyor. Veya sigortacılık sisteminin üzerinde çok ciddi bir prim yükü oluşuyor. Bu da primleri arttırıyor. Amacımız 26 milyon trafik sigorta primini daha
makul ve daha düşük seviyeye indirebilmek” diye konuştu.

MEVZUATA UYULMUYOR
Konunun uzmanı Opr.Dr Serdar Şirazi, engellilik değerlendirmesi ile ilgili mevcut durumlarda bazı aksaklıkların olduğunu söylüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olan Şirazi, aynı zamanda Hukukçu ve Arabulucu… Şirazi ayrıca işyeri hekimi, Takım Doktoru ve Tahkim bilirkişiliği de yapıyor. Şirazi, “Raporlar arasındaki çelişkinin
nedenleri tartışılıyor. Sonuçta engellilik değerlendirmesinde mevzuatın tanımladığı bir yol var. Bu yoldan ilerlenmesi gerekirken, mütalaa raporlarıyla süreç başlatılıyor. Bu da işleyişi biraz aksatıyor. İhtilaflar çıkıyor ve bu yüzden mağdur olanlar, gerçekten mağduriyetlerini gideremiyorlar. Ve hatta daha fazla mağdur olma durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla bu işin mevzuata uygun yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YETKİLENDİRDİĞİ KURUMLARDAN ALINMALI

Devlet destekli alacak sigortası (DDAS) nedir? Devlet destekli alacak sigortası (DDAS) nedir?

PHOTO-2023-07-25-11-37-21
Sigorta davaları uzmanı Av. Prof.Dr. Vural Seven de hatalı engelli raporlarının sigortacıyı ve sigortalıyı mağdur ettiğini söyledi. Mağduriyetin giderilmesinin yollarını da anlatan Seven, “Son dönemde yürürlükte olan yönetmeliğe göre engellilik raporunun devlet veya üniversite hastanelerinden alınması gerekiyor. Daha doğrusu
Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği ve yayınladığı listelerde belirttiği hastanelerden alınması gerekiyor. Bu raporlara süresi içerisinde karşı tarafın itiraz etme hakkı da var. İtiraz üzerine bu raporlar kesinleşiyor. Kesinleşen raporla yargıya ya da Tahkim’e gidildiğinde, başvurucunun uzun bir zaman gerektirmeden hakkın alması gerekiyor. Ancak sistem içerisine baktığımızda üniversitelerin adlı tip ana bilim
başkanlıklarından da raporlar alındığını görüyoruz. Bunun sebebi de Yargıtay uygulamasında adli tıp ana bilim dallarıyla adli tıp kurumunun aynı çerçevede görülmüş olmasıdır” dedi.

Editör: Sigorta Life